Beslut från regionstyrelsen 10 oktober

Den 10 oktober sammanträdde regionstyrelsen. Här sammanfattar vi ett par av de ärenden som regionstyrelsen tog upp.

Region Skåne ska genomföra ett pilotprojekt gällande riktade hälsosamtal under våren 2020. Inledningsvis deltar tio vårdcentraler och erbjudandet riktar sig till fyrtioåringar. Tanken är att efter piloten ska ett breddinförande av riktade hälsosamtal påbörjas och alla skåningar i vissa åldersgrupper erbjudas samtal. 

Regionstyrelsen godkände delårsrapporten för januari–augusti 2019. Efter åtta månader visar prognoserna på ett resultat för 2019 på 850 miljoner kronor. Jämfört med budget innebär det en negativ avvikelse med 150 miljoner kronor. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter