Beslut från regionfullmäktige 3 december

Regionfullmäktige tog på sitt sammanträde 3 december bland annat beslut om två fordonsinvesteringar.

Det ena fordonsinvesteringen innebär en tilldelning på 2,2 miljarder kronor i syfte att fullfölja inköp av ett nytt tågsystem. Det andra rör ett garantiåtagande för 24 elbussar till MalmöExpressen i Malmö för maximalt 270 miljoner kronor.

Under den kommande tioårsperioden kommer stora satsningar att göras i Malmö. Första steget i den satsningen är att införa en MalmöExpress på linje 8.

På sammanträdet redogjordes också för de fördjupade revisionerna som har genomförts under 2019. Revisionerna har handlat om tillgängligheten generellt i vården, tillgänglighet i cancervården, tillgängligheten i den palliativa vården samt fastighetsunderhåll. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter