Stort engagemang i medarbetarundersökning

86 procent av Region Skånes medarbetare svarade på årets medarbetarundersökning. En ökning sedan undersökningen genomfördes för två år sedan. Även helhetsresultatet har gått upp.

– Det är glädjande att engagemanget är stort och att fler medarbetare än någonsin tidigare har svarat på undersökningen. Det ger oss en god grund för vårt ständiga förbättringsarbete, som också handlar om att tillsammans bidra i arbetsmiljöarbetet. En bra arbetsmiljö som tillvaratar engagemang är en central och viktig förutsättning i vårt arbete med för att uppnå bättre hälsa för fler, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Region Skåne.

Förbättrat resultat

Hela 86 procent av medarbetarna deltog tidigare i höstas i undersökningen om hur de upplever sin arbetsplats och arbetssituation. Svaren har nu vägts samman. Helhetsresultatet för Region Skåne har förbättrats sedan förra gången undersökningen genomfördes för två år sedan.

Ett antal förbättringsområden beskrivs i resultatet. Av medarbetarna tycker 93 procent att arbetet känns meningsfullt och viktigt. Dessutom ser en stor majoritet fram emot att gå till sitt arbete. Uppfattningen av närmaste chefen har utvecklats positivt, och 84 procent kan tänka sig att rekommendera andra att börja arbeta på deras arbetsplats.

Svaga områden

De svagaste områdena är desamma som tidigare, men utvecklingen går i rätt riktning. Det gäller framförallt medarbetarnas upplevelse av delaktighet och möjlighet att påverka beslut på den egna arbetsplatsen, arbetsrelaterad utmattning, och om arbetsplatsens mål är tillräckligt tydliga, utvärderingsbara och påverkningsbara.

– Jag är väldigt nöjd med att siffrorna går åt rätt håll, det visar att vårt systematiska sätt att arbeta ger resultat. De övergripande resultaten är lite bättre i årets undersökning, dock krävs mycket fortsatt arbete, inte minst vad gäller tydlighet kring våra mål. Medarbetarundersökningen är ett viktigt verktyg i vårt arbetsmiljöarbete. Nu fortsätter vi jobba med förbättringar, på alla nivåer, säger Karin Melander, HR-direktör.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter