Revisionsberättelsen visar hur våra verksamheter sköts

Revisionsberättelsen är det dokument som revisorerna upprättar när de har avslutat sin granskning av året som gått. Nu är revisionsberättelsen för 2017 klar.

I revisionsberättelsen redogör revisorerna för hur de tycker att styrelsen och nämnderna har skött verksamheterna. Som medborgare har du rätt att veta hur Region Skånes verksamhet hanteras och hur de förtroendevalda har utfört sitt uppdrag.

Se hela revisionsberättelsen

Ansvarsfrihet

Revisorerna ska i revisionsberättelsen uttala sig om de anser att ansvarsfrihet bör beviljas eller inte för styrelsen, respektive nämnd samt dess enskilda förtroendevalda. Om revisorerna inte tillstyrker att fullmäktige ska bevilja styrelsens och nämndernas ledamöter ansvarsfrihet så är detta den allvarligaste graden av kritik som revisorerna kan rikta.

Utöver bedömningen i ansvarsfrågan kan revisorerna vid behov rikta kritik och i allvarligare fall rikta anmärkning.

I årets revisionsberättelse kritiserar revisorerna bland annat hur Region Skåne lever upp till de finansiella mål som regionfullmäktige satt upp. Trots kritiken så tillstyrker revisorerna att styrelsen, respektive nämnd samt dess enskilda förtroendevalda får ansvarsfrihet för det gångna året.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter