Region Skånes budget för 2019 är klubbad

Regionfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan och budget för Region Skåne 2019 med plan för 2020-2021. Skatten i Skåne höjs med 49 öre från 2019 och ny skattesats blir 11,18.

De stora satsningarna görs på hälso- och sjukvården, som får 36,3 miljarder kronor 2019. Det är nästan 2,5 miljarder kronor mer än under 2018. Inom hälso- och sjukvården prioriteras utvecklingen av primärvården som får en särskild satsning på cirka 370 miljoner kronor. Det görs också satsningar på att minska vårdköerna till sjukhusvården. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter