Två par händer som håller regnbågsflagga. Foto: Colourbox.com

Region Skåne stödjer Malmö Pride

Region Skåne stödjer Pridefestivalen i Malmö den 7-10 juni och välkomnar alla medarbetare att gå tillsammans i paraden den 10 juni.

– Alla är välkomna att delta! Tillsammans kan vi visa att vi är en organisation som står upp för allas lika värde och rättigheter, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Priderörelsens budskap stämmer väl med Region Skånes inställning; att alla människor har lika värde, att våra olikheter behövs och att alla ska ha samma möjligheter när det gäller arbete och utveckling.

Fakta

Malmö Pride är en förening som sprider kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen). Pridefestivalen är en folkfest där HBTQIA-rörelsen gör sina röster hörda.

Läs mer om Malmö Pride

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter