Klart med nytt styre i Region Skåne

På regionfullmäktige 22 oktober blev det klart att Region Skåne kommer att styras av Moderaterna tillsammans med övriga allianspartier (L, C och KD) under den kommande mandatperioden.

Carl Johan Sonesson (M), blev vald till ordförande för regionstyrelsen, Annette Linander (C) till första vice ordförande och Henrik Fritzon (S) till andra vice ordförande. Annika Annerby Jansson (M), blev utsedd till ordförande för regionfullmäktige.

Vilka som ska sitta i Region Skånes olika nämnder avgörs först på regionfullmäktiges möte i december, då regionfullmäktige väljer förtroendevalda i nämnder och beredningar.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter