Nolltolerans mot kränkningar och trakasserier

Genom kampanjen #MeToo har otaliga personer i hela världen vittnat om sexuella trakasserier och övergrepp. I Sverige har bland annat 10 400 kvinnliga läkare skrivit under uppropet #UtanTystnadsplikt.

Läkarna undrar samtidigt hur olika arbetsgivare tänker förändra situationen.

Region Skånes HR-direktör Karin Melander svarar så här:

”Det är aldrig acceptabelt när någon på sin arbetsplats blir utsatt för kränkningar och trakasserier, och inom Region Skåne råder nolltolerans. Alla ska kunna känna sig trygga på jobbet och det är vårt ansvar som arbetsgivare att se till att det är så.

Samtidigt som jag är bedrövad över alla berättelser som kommit fram i media, är det bra att denna fråga har fått så mycket uppmärksamhet. De här kampanjerna hoppas och tror jag kommer att lägga grunden för en öppnare samhällskultur som i sin tur kan motverka kränkningar och trakasserier.

Det är mycket viktigt att vi följer upp händelser som kommer till vår kännedom, och Region Skåne har en tydlig rutin för hur medarbetare och särskilt chefer ska agera. Lika viktiga är de förebyggande insatserna, där vi arbetar systematiskt enligt Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen. Vi arbetar också aktivt med vår värdegrund, och med att stärka ledarskapet inom dessa frågor.

Vi utbildar kontinuerligt chefer, HR-specialister, skyddsombud och fackliga företrädare i ämnet. Utifrån förändrad lagstiftning har vi uppdaterade rutiner, som implementerats under hösten 2017.

Självklart har detta arbete fått ökat fokus genom #MeToo-kampanjen och dess uppföljare, och både från den politiska och tjänstemannaledningens sida har Region Skåne bestämt markerat att vi har nolltolerans mot kränkningar och trakasserier.

Via en visselblåsarfunktion kan medarbetare anonymt rapportera om missförhållanden, som rör personer i ledande ställning i Region Skåne. Denna kommer vi att sprida mer kunskap om så att den säkert blir känd av alla.

Vi kommer också att ställa krav på alla delar av organisationen, att implementera och arbeta aktivt med ökad kännedom och medvetenhet samt uppföljning vad gäller aktiva åtgärder utifrån Diskrimineringslagen, och göra en starkare koppling till vår värdegrund. För vi tror att det främst är genom att vi arbetar med vår kultur och våra värderingar som förändring kan ske. Arbetet pågår redan, och uppföljningen kommer att göras kvartalsvis.” 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter