Samisk flagga

Flaggan i topp för samernas nationaldag

6 februari är samernas nationaldag. Därför kommer den samiska flaggan vara hissad utanför några av Region Skånes byggnader.

Att hissa flaggan är ett sätt att synliggöra Sveriges fem nationella minoriteter och öka kunskapen om deras rättigheter.

Sedan 1993 firas samernas nationaldag den 6 februari. Den firas gemensamt i hela Sápmi, det landområde som breder ut sig över delar av Finland, Norge, Ryssland och Sverige. Dagen högtidlighåller det första samiska landsmötet som 1917 samlade samer från flera olika länder.

Vårt arbete med lagen om nationella minoriteter

Sedan 2010 finns en samlad minoritetspolitik som framför allt utgår från lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Enligt denna lag ska samtliga kommuner och regioner i landet  arbeta med lagens grundskydd som omfattar de fem grupper som har status som nationella minoriteter (judar, samer, romer, sverigefinnar samt tornedalingar).

För Region Skånes del innebär detta exempelvis en skyldighet att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter, att utbilda förtroendevalda och medarbetare om lagen, och att göra de nationella minoriteternas språk och kultur synliga.

Om vårt arbete med nationella minoriteter och minoritetspråk

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter