Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Region Skånes bokslutsrapport är nu färdig. Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2017.

Bokslutsrapporten ger Region Skånes intressenter tidig information om koncernens ekonomiska utveckling. På så sätt får hela marknaden informationen samtidigt och det säkerställs så långt som möjligt att ingen investerare kan utnyttja förhandsinformation på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Det preliminära bokslutet 2017 visar ett positivt resultat om 238 miljoner kronor, vilket är en förbättring i förhållande till 2015 och 2016 då resultatet var 32 miljoner kronor respektive 103 miljoner kronor.

Region Skånes årsredovisning ska fastställas av regionfullmäktige den 3 april.

Se bokslutsrapporten (pdf, nytt fönster)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter