Beslut om skattehöjning

Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 27 november om en skattehöjning i Region Skåne på 49 öre.

Skattesatsen för år 2019 blir därmed 11,18 kronor.

På sitt nästa sammanträde 10 - 11 december kommer regionfullmäktige att ta beslut om verksamhetsplan och budget för 2019 med plan för 2020 och 2021.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter