Vit flagga med blått kors omringat av gult

24 februari är sverigefinnarnas nationaldag

Den 24 februari firas sverigefinnarnas nationaldag. I Region Skåne uppmärksammar vi det genom att hissa sverigefinnarnas flagga.

Vi arbetar med lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Lagen innebär exempelvis en skyldighet att informera de nationella minoriteterna (judar, samer, romer, sverigefinnar och tornedalingar) om deras rättigheter, att synliggöra de nationella minoriteternas språk och kultur och att göra det möjligt för de nationella minoriteterna att ha inflytande över frågor som berör dem.  

Starkare skydd för finska

Inom vissa geografiska områden finns ett förstärkt skydd för några av minoritetsspråken, i Skåne ingår två kommuner, Malmö och Trelleborg, liksom Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne  i förvaltningsområdet för finska. 

I dessa två kommuner ska kommunen kunna ordna barn- och äldreomsorg helt eller delvis på finska. Det innebär även att en enskild person har rätt att få sitt ärende hos till exempel regionen eller länsstyrelsen hanterat på finska.

Jonathans föräldrar kom hit på 1960-talet

Många av dagens finsktalande i Sverige är barn och barnbarn till de finnar som kom med arbetskraftsinvandringen efter andra världskrigets slut.

Så är fallet med Jonathan Stenholm, vars båda föräldrar kom till Sverige och Trelleborg med sina familjer under 1960-talet.

Vad betyder det sverigefinska arvet för dig?

Jag är stolt över mitt finska arv men samtidigt känner jag mig mer svensk än finsk då jag levt hela mitt liv i Sverige. Jag tar mer än gärna upp mitt finska arv i olika sammanhang, vare sig det handlar om den finska matkulturen, språket eller sport. Det är något speciellt att representera sitt arv fastän jag aldrig bott i landet. Trots att jag ser mig som själv svensk så lyser min finska identitet igenom.

Vad inom finsk kultur skulle du vilja lyfta fram?

Då jag aldrig har bott i Finland så inser jag att den kulturen jag upplevt med min familj här i Sverige nog skiljer sig ganska mycket ifrån den kultur som jag hade upplevt om vi hade bott kvar i Finland.

För att slutligen bekräfta en fördom om finländare, så är självklart bastubadandet det viktigaste kulturarvet jag fått med mig. Under en födelsedagsfest är det obligatoriska bastubadet ett måste. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter