Romernas nationaldag firas 8 april

8 april uppmärksammar vi romernas nationaldag. Den romska flaggan hissas som ett sätt att synliggöra romerna, en av Sveriges fem nationella minoriteter.

Det är inte bara i Sverige som romernas nationaldag firas den 8 april. Dagen uppmärksammas i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Aktiviteterna varierar, men gemensamt är att dagen högtidlighåller den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Då samlades romska representanter från fjorton länder och enades bland annat om en gemensam flagga för de romska folken, en flagga som symboliskt kopplade romers historia till Indien, och en gemensam nationalsång.

Kulturprojekt

De nationella minoriteternas organisationer har möjlighet att söka bidrag från Region Skåne för olika kulturprojekt.

Ett projekt med romsk anknytning som fått stöd under 2016 är Lungo drom, den långa vägen. Projektet, som drivs av Romska Kulturcentret i Malmö, riktar sig till barn från 10 år och uppåt som genom rollspel och ett framtaget läromedel ska lära sig mer om romsk kultur och historia. 

Lungo drom

Nationella minoriteter

Utifrån lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk arbetar Region Skåne med att informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter, främja möjligheten att använda de nationella minoritetsspråken och med insatser för att främja de nationella minoriteternas kultur.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter