Region Skåne stödjer Malmö Pride

Region Skåne deltar i Pridefestivalens parad i Malmö den 6 augusti. Med i tåget är regiondirektör Alf Jönsson och HR-direktör Karin Melander, och de hoppas på sällskap av många kollegor.

- Priderörelsens budskap stämmer väl med Region Skånes inställning; att alla människor har lika värde, att våra olikheter behövs och att alla ska ha samma möjligheter när det gäller arbete och utveckling. Det är också min inställning och därför tänker jag gå med i paraden. Jag vill dessutom gärna träffa medarbetare i Region Skåne, och jag hoppas att det är många av oss som vill gå tillsammans, säger Karin Melander, ny HR-direktör sedan 1 juli.

Vill du gå med i paraden under Region Skånes flagg? Kom till Stortorget i Malmö klockan 12 den 6 augusti och leta upp Region Skånes flagga. Avgång från Stortorget klockan 13 och avslutning i Folkets Park.

Fakta

Malmö Pride är en förening som sprider kunskap om HBTQIA (Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, Queera personer, Intersex-personer, Asexuella personer och andra som inte tillhör sexuella eller den binära könsnormen). Pridefestivalen är en folkfest där HBTQIA-rörelsen gör sina röster hörda.
Festivalen äger rum den 4-10 augusti.

Region Skåne sponsrar festivalen med 50 000 kronor, och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden Anna-Lena Hogerud invigningstalar den 4 augusti.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter