Fokus på arbetskraft i vården

De kommande åren blir skåningarna fler, och gruppen äldre växer. Samtidigt går många av vårdens medarbetare i pension. I Region Skåne måste vi satsa mycket på att rekrytera och behålla medarbetare.

Inom en del yrken är det redan nu svårt att fylla tjänsterna, och det är särskilt brist på specialistkompetenta läkare och sjuksköterskor, barnmorskor, medicinska sekreterare och biomedicinska analytiker. Detta gör att en del avdelningar på våra sjukhus har svårt att hålla tillräckligt många vårdplatser öppna.

- Vi lägger stort fokus på att rekrytera nya medarbetare, och på att utveckla och vidareutbilda de engagerade personer som redan arbetar hos oss. Över hela Region Skåne utvecklar också chefer och medarbetare tillsammans nya sätt att arbeta på. Det handlar om att använda de resurser vi har på ett klokt och effektivt sätt. På så sätt vill vi göra arbetsmiljön bättre för alla, vilket förstås blir till nytta för patienterna, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Årlig prognos

Varje år gör vi en prognos för vilka medarbetare – hur många och vilka kompetenser - som vi behöver de närmaste tio åren för att kunna ge vård till medborgarna i Skåne, och uppdaterar vår handlingsplan utifrån prognosen.

I vår handlingsplan har vi tagit upp de områden inom vilka vi arbetar för att rekrytera och behålla medarbetare, främst när det gäller den stora bristgruppen sjuksköterskor men även annan personal:

  • Utbildning – i samarbete med lärosäten i hela landet
  • Kompetensutveckling – introduktionsprogram, utbildningsstöd och -anställningar
  • Rätt använd kompetens – översyn och förändring av personalens roller och processer
  • Chefs- och ledarutveckling – ett lyssnande, närvarande ledarskap, och förändrings- och utvecklingsarbete
  • Attraktiv arbetsgivare – hur vi uppfattas och hur vi uppträder, gäller rekrytering samt både arbetsmiljö och arbetsvillkor

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter