Sjukhusbussen hjälper dig rätt på Malmö sjukhusområde

Den 3 april får Malmö en ny busslinje. Då startar Sjukhusbussen som kommer att köra en ringlinje inne på sjukhusområdet i Malmö för att underlätta för alla besökare under den ombyggnad som pågår.

Linje 99 Sjukhusbussen startar måndagen den 3 april och går vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00. Bussen avgår var tionde minut och stannar på sex hållplatser inne på sjukhusområdet.

Busslinjen är ett försök på sex månader för att göra området mer lättillgängligt för alla under byggtiden. Bussen kommer att vara kostnadsfri för alla som vill åka, men hållplatserna kommer inte att vara tillgänglighetsanpassade, istället ska bussföraren vara behjälplig när det behövs. Alla avgångar är sökbara på Skanetrafiken.se och i Skånetrafikens appar.

På Skanetrafiken.se kan du också se en linjekarta med alla hållplatser för bussen.

Sjukhusbussen Skanetrafiken.se

Bygge pågår

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Malmö. I arbetet ingår, utöver byggnationen av en servicebyggnad, en ny stor vårdbyggnad och ett utbyggt kulvertnätverk. 

Malmö sjukhusområde

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter