Pappa med två barn på buss

Resandet med kollektivtrafiken ökar

2017 har varit lite av ett rekordår för kollektivtrafiken i Skåne. Under det gångna året gjordes det drygt 166 miljoner resor med Skånetrafiken.

Summeringen av året visar en stadig ökning av resandet för sjuttonde året i rad med 1,6 procent (ackumulerat november 2017)

Skånetrafikens alla tåg, bussar och servicefordon ska vara hela, rena och i tid. För att uppnå detta har Malmö under året fått 68 nya bussar, 30 nya Pågatåg har börjat levereras och Öresundstågen håller på att rustas upp.

Punktligheten och information ska bli bättre

Punktligheten under året ligger två procentenheter under målet för tågtrafiken och ytterligare något sämre för stadsbussar. De många  byggnadsarbeten som pågår i de större städerna är en stor anledning till försenade bussar. 

Inför 2018 satsar Skånetrafiken på att du som resenär ska får bättre och enklare information när det uppstår störningar i trafiken. Arbetet började redan 2017, med en ny enkel reseplanerare med realtidsdata och informationstavlor med realtidsinformation på många busshållplatser. Under 2018 ska Skånetrafiken se över hela informationskedjan. 

Skanetrafiken.se

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser.
Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.
Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter