Kvinna sitter på en gunga på lekplatsen på CSK:s tak.

Vård på barnens villkor: "Gör det lite barnsligt"

"Tycker det är bra med konstig konst. Tycker att de nakna änglarna utanför entrén ska klä ut sig till clowner. " Så skriver barn när de ger sina åsikter om huvudentrén till Centralsjukhuset Kristianstad CSK. Allt ingår i projektet barnanpassad vård.

Att fånga upp barns åsikter är en del av ett arbete inom barnverksamheten CSK, som handlar om för att stärka barnens rättigheter i vården. Barnen har därför tyckt till om olika miljöer.

 ”Gör det lite barnsligt då känns det som snällare personal jobbar här." Så skrev ett barn som nyligen svarade på enkäten om ”vården genom barnens ögon”. 

En enkät med barnens svar ställs nu samman. Enkäten blir underlag för ett barnanpassat bemötande och en miljö som är till för barn och ungdomar.

Bättre villkor för barnen

Barnen ska få uttrycka sin mening om vården så långt möjligt. Men vad är tryggt för ett barn i sjukhusmiljö?

Många barn vill gärna ha något trevligt att titta på. De vill gärna se djur, färg eller fina lampor, när de väntar på behandling visar enkät och barnens egna foton.

– Barn och föräldrar fick tidigare ta foton på miljöer som de tyckte var bra och dåliga. Barnen gillade när det fanns ljusa väggar och färg eller roliga detaljer som statyerna utanför CSK, säger Christina Andersson, sjuksköterska.

Vill ha fler blommor

Sterila och mörka miljöer fick dåliga betyg av barnen.

 – Finns det bara en liten blomma i entrén vill barnen ha fler. Blir det roligt för barnen så blir det också roliga för de vuxna, tillägger Christina Andersson.

Hon håller sedan länge i projektet barnanpassad vård tillsammans med engagerade medarbetare. Redan när hon tidigare var enhetschef inom barnverksamheten arbetade hon intensivt för att få barnanpassad vård.

Möt barnen rätt

Barn ska mötas på barnens villkor, betonar hon. Barn är smarta, även en sjuåring ska så långt möjligt vara delaktig i vården.

– Enskilda samtal om vården med barnen kan behövas och då får föräldrarna gå till ett annat rum. Men vi måste ge information så att barnet förstår. Prata med sjuåringen på ett språk och med tonåringen på en annan nivå, säger Christina Andersson.

Åldersanpassa

Allt behöver göras för att barnen ska få en bra upplevelse på sjukhuset.

– Vi ska minimera smärta och förbereda barnen. Viktigt är att vi åldersanpassar den smärtlindring som vi ger, behöver vi ge lustgas eller söva ska vi göra det, säger Christina, som leder projektet barnanpassad vård.

Barns perspektiv viktigt

Barnens perspektiv behövs för att veta vad som ger bättre vård för barn och ungdomar. Barnet är ingen liten vuxen. Det handlar om att ska bemöta barnen på deras egna villkor oavsett om de kommer till röntgen eller akuten.

– Nu kommer även läkare som börjar på läkarutbildningen att få introduktion av oss. Det handlar om hur läkare möter barn i vården, säger Christina Andersson.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården  (1177.se)