Två personer som kysser varandra fotade i profil i motljus

Stor ökning av gonorré i Skåne under förra året

Under 2022 ökade antalet personer som diagnostiserades med gonorré kraftigt och uppgick till 531 fall. Det är en ökning med 76 procent jämfört med året innan. Till skillnad från tidigare är det flera som smittats via heterosexuella kontakter.

Under åren 2020 och 2021 minskade antalet fall av gonorré, troligen på grund av covid-pandemin och de restriktioner och rekommendationer som då gällde. Även om man jämför med 2019 är ökningen under 2022, 37 procent, fortsatt tydlig.

En tydlig skillnad under andra halvåret 2022 jämfört med tidigare är att majoriteten av fallen uppgav att man smittats via sex med motsatt kön. Tidigare har flest fall av gonorré hittats bland män som har sex med män.

– Vi såg redan innan pandemin en stadig uppgång av gonorré, men då var det fortfarande dominans i gruppen män som har sex med män, men vi såg en ökning även bland de som har heterosexuella kontakter även då, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne.

Mycket smittsamt

Varför gonorré har börjat spridas i en större utsträckning bland heterosexuella, är svårt att svara på.
– Gonorré är väldigt smittsamt, så kommer det in i en grupp där man har ett ökat risktagande kan det lätt bli en stor smittspridning.
Medianåldern för de som smittats via heterosexuell kontakt var 25 år och för män som har sex med män 33 år.

Provtagning för gonorré

Om man misstänker att man har smittats av gonorré är det viktigt att provta sig. Det går att få hjälp med provtagning på flera olika mottagningar inom vården, till exempel på vårdcentraler, barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar. Om det konstateras att man har smittats, erbjuds behandling med antibiotika och det görs en smittspårning för att förhindra vidare smittspridning.

– Obehandlad gonorré kan hos kvinnor leda till att man får inflammation i äggledarna som kan leda till infertilitet. Det kan också i värsta fall leda till utomkvedshavandeskap. Djupare infektion i livmoder, äggledare och äggstockar kan också leda till kroniska buksmärtor. Så gonorré är en sjukdom som man ska ha respekt för.

Många får inga symtom

Ungefär hälften av de kvinnor som smittas får inga symtom. Om infektionen sitter i svalg eller ändtarm, vilket är vanligare bland män som har sex med män, är det vanligt att man inte har några symtom alls.

– Män som har infektionen i urinvägarna får i mycket stor utsträckning symtom, så man kommer nästan alltid till behandling. Behandlar man inte kan det på sikt leda till vävnadsskador, säger Mattias Waldeck.

Gonorré (1177.se)