Exteriörbild på Centralblocket i Lund, kvällstid på vintern.

Smittspridningen mattas av i Skåne – planerad vård drar igång

De senaste veckorna syns en minskad smittspridning av både covid-19, influensa och RS-virus i samhället. Tack vare detta har också belastningen i sjukvården i Region Skåne minskat.

Framförallt är det antalet nyinläggningar av personer med covid-19 och influensa som har minskat kraftigt sedan årsskiftet. Antalet smittade sjunker även bland personer på särskilda boenden, SÄBO, samt bland vård- och omsorgspersonal.

– Det är förstås glädjande att vi äntligen ser en nedåtgående trend vad gäller smittspridningen. Men vi kan inte ”ropa hej” ännu eftersom vi fortfarande har många veckor kvar av vintersäsongen. Det är fortsatt viktigt att stanna hemma när man är sjuk och vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendationer, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.  

"Medarbetare har ansträngt sig till det yttersta"

På de allra flesta håll har nu den planerade vården kunnat återupptas. Inga sjukhus är längre i stabsläge och tvärtemot en del andra regioner har Region Skåne aldrig behövt gå upp i regionalt förstärkningsläge.  

– Vi har medarbetare i sjukvården som verkligen anstränger sig till det yttersta för ett erbjuda god vård. Man ändrar sina scheman och vissa går in och tar extrapass för att täcka upp för sjuka kollegor eller kollegor som behöver vårda barn, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom. 

Trettonhelgen lugnare än jul- och nyår 

Trettonhelgen är normalt sett en tid då många söker vård. Men det blev ändå inte fullt så högt tryck som beräknat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.  

– Nu är läget något bättre och från och med nästa vecka ska alla planerade operationer vara igång som vanligt igen.

Säsongsinfluensan slår hårt mot en del 

Medan RS-viruset började gå ner lite innan jul har det visat sig att säsongsinfluensan är en fortsatt utmaning. 

– Säsongsinfluensan är väldigt aggressiv för vissa patienter, de blir sjuka och behöver sjukhusvård. Så läget är fortsatt ansträngt även om smittspridningen går neråt, säger Pia Lundbom.