Kvinna fotad snett bakifrån förbereder en vaccinationsspruta.

Rekommendationer för covid-19-vaccin

Från och med 1 mars gäller nya rekommendationer för vaccination mot covid-19. För personer i åldern 50-64 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten en påfyllnadsdos inför höst/vintersäsongen 2023-2024.

Enligt Folkhälsomyndigheten har idag så gott som alla personer i Sverige ett bra skydd mot sjukdomen. Den senaste undersökningen om immunitet mot covid-19 visar att minst 94 procent av de undersökta har antikroppar mot viruset.
 
Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar gradvis med stigande ålder. Det visar data och studier som löpande har tagits fram under pandemin. Utifrån den kunskap som finns nu bedömer Folkhälsomyndigheten att det inför vintersäsongen 2023/24 behövs en påfyllnadsdos för personer i gruppen 50–64 år.

Risken ökar med åldern

Men framförallt är det de äldre som rekommenderas en eller flera påfyllnadsdoser. Det beror dels på att den här gruppen har ökad risk att bli svårt sjuka i covid-19. Men också på att skyddet inte håller i sig lika länge hos äldre som hos yngre.   
 
– De som är 80 år och äldre kommer att kontaktas av sin vårdcentral. Övriga grupper kan boka tid till en upphandlad vaccinationsmottagning eller vårdcentral, via 1177.se eller telefon. Det finns även en mobil vaccinationsbuss som erbjuder drop-in runtom i Skåne, säger vaccinsamordnare Anna Lindén. 

Påfyllnadsdos från 1 mars

Från den 1 mars och under hela våren erbjuds i Skåne påfyllnadsdos för den som rekommenderas eller önskar ta en dos under våren.
 
De nya rekommendationerna förväntas gälla till 29 februari 2024 men Folkhälsomyndigheten följer löpande utvecklingen av covid-19 och ny kunskap om viruset kan innebära att rekommendationerna ändras.  
 
– Att följa rekommendationerna och ta alla sina doser är fortfarande det bästa skyddet mot att bli allvarligt sjuk i covid-19, säger Anna Lindén, vaccinsamordnare i Region Skåne.  

Rekommendationer perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 

  • Den som är 80 år och äldre eller boende på SÄBO rekommenderas två doser under året, en under våren och en inför höst- och vintersäsongen 2023. Det ska gå sex månader mellan doserna.
  • Den som är 65–79 år eller är 18 eller äldre och ingår i riskgrupp rekommenderas en dos. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. För den som önskar ges möjlighet att ta ytterligare en dos under våren 2023. Det ska ha gått sex månader sedan tidigare dos. 
  • Den som är 50–64 år rekommenderas en dos under året. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Det ska ha gått nio månader sedan tidigare dos.
  • För den som är i åldern 18–49 år rekommenderas ingen påfyllnadsdos och rekommendationen om grundvaccination upphör från 1 mars 2023. Vaccin finns dock tillgängligt för grundvaccination och en påfyllnadsdos under året för den som önskar.