Hand som håller i en ampull medvaccin mot covid-19

Påfyllnadsdos för vissa grupper i vår

Från den 1 mars gäller nya rekommendationer för påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 för den som tillhör en riskgrupp eller är äldre. Vaccination mot covid-19 kommer även fortsatt att vara gratis i Skåne.

– Den som är 80 år eller äldre och den som bor på ett särskilt boende för äldre rekommenderas en påfyllnadsdos under våren, som tidigast från och med 1 mars, säger Anna Lindén, vaccinssamordnare i Region Skåne.

För personer mellan 65 och 79 år och personer i riskgrupp från 18 år finns ingen rekommendation att ta en dos på våren men möjligheten kommer att finnas för de som önskar det.

Påfyllnadsdos i höst

Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllnadsdos, när det gått minst 6 månader sedan senaste dos.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beslut är att stigande ålder fortsatt innebär en ökad risk för allvarlig sjukdom. Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år.

Nuvarande rekommendation till 1 mars

Vilka rekommendationer som kommer att gälla för övriga åldersgrupper från den 1 mars kommer det besked om längre fram.

Fram till 1 mars gäller nuvarande rekommendation, där alla mellan 18 och 65 år som inte tillhör en riskgrupp rekommenderas tre doser. Är man äldre än 65 år eller tillhör en riskgrupp rekommenderas man att ta en säsongsanpassad påfyllnadsdos (höstdos). Fler doser vaccin rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten.

- De som inte tagit någon påfyllnadsdos från och med augusti 2022 kan fortfarande boka tid för det, säger Anna Lindén.

Gratis att vaccinera sig

Precis som tidigare kommer vaccinationen att vara gratis för alla.

MACC People kommer framöver att vara den enda upphandlade aktör som tillsammans med vårdcentralerna arbetar med att vaccinera Skånes invånare i alla kommuner. De har utökat antalet mottagningar och kommer fortsatt att erbjuda tider på kvällar och helger. Dessutom erbjuder de från och med denna vecka drop-in vaccination i sin vaccinationslastbil.

Vaccination mot covid-19: Vilken rekommendation gäller för mig? (1177.se)
Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)