händer som trycker på knappar till sjukhussäng

Fyra nya uppdrag inom högspecialiserad vård till Region Skåne

Region Skåne och Skånes universitetssjukhus har fått ytterligare uppdrag inom ramarna för nationell högspecialiserad vård. De nya uppdragen gäller avancerad bäckenkirurgi, tarmrehabilitering för barn, svåra hudsymtom och resttillstånd efter polio.

Nämnden för nationell högspecialiserad vård vid Socialstyrelsen har fattat beslut om att tilldela Region Skåne och Skånes universitetssjukhus fyra nya uppdrag inom högspecialiserad vård. Uppdragen rör avancerad bäckenkirurgi, tarmrehabilitering för barn, svåra hudsymtom och resttillstånd efter polio.

Nationell högspecialiserad vård - Region Skåne (skane.se)