Man som sitter vid skrivbord och pekar på en bildskärm med en penna. Bilden tagen snett från sidan.

Nya kliv för att behandla fler barn med cancer

Allt fler framsteg görs för att ge barn med cancer en säkrare diagnos. David Gisselsson Nord, Medicinsk service, forskar vidare med hjälp av bland annat medel från Barncancerfonden.

Runt en fjärdedel av alla barn som drabbas av cancer får minst ett återfall. Med hjälp av medel från Barncancerfonden hoppas David Gisselsson Nord, professor och överläkare på Klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik i Region Skåne, kunna kartlägga orsaker till återfall och ta reda på varför läkemedel inte hjälper, så kallad resistens. 

Pengar från Barncancerfonden

– Resistens innebär att cancern inte längre krymper när vi behandlar med läkemedel, utan cancern står stilla eller rentav växer trots behandling. Även återfall efter behandling ses ofta som en form av behandlingsresistens, eftersom minst en cancercell överlevt den första behandlingen, säger David Gisselsson Nord. 
 
Barncancerfonden delade i december ut 140 miljoner kronor till olika forskningsprojekt, bland annat till projektet ”Identifiering av evolutionära mekanismer bakom återfall och behandlingsresistens i barncancer”. 

Vill hitta nya strategier  

– Vi hoppas kunna hitta nya strategier att behandla cancer hos barn genom att ligga steget före cancerns utveckling, eller åtminstone hålla jämna steg så att vi kan växla läkemedel när cancern hos individen ändrar karaktär. De cancerceller som har en mutation, som gör dem resistenta mot behandlingen, fortsätter annars att utvecklas, säger David Gisselsson Nord.  

Riktad behandling med helgenomsekvensering

Forskning pågår även i projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer, GMS Solida tumörer. Målet för GMS är att erbjuda alla barn som insjuknar i cancer att få sina gener analyserade.  

Sverige kan erbjuda helgenomsekvensering för alla barn med cancer. Satsningen ökar kunskapen om varför barncancer uppstår och förbättrar möjligheterna att ställa en snabbare, mer detaljerad diagnos och tillgång till riktad behandling för sin cancersjukdom.  
 
– Vi tar nästa kliv för att behandla fler barn med cancer. Hittills har 300 barn i Sverige fått helgenomsekvensering inom ramen för GMS barncancerprojektet. När vi löser frågorna kring arvsmassan kan vi få fullständig information om vilken genmutation eller förändring som orsakar cancer hos barnen, säger David Gisselsson Nord.

Forskning samordnas   

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) ger möjligheter att samordna och ta ett gemensamt ansvar för alla delar inom cancerområdet. Det handlar om allt från forskning, utbildning och klinisk verksamhet till patienter och externa aktörer. 
 
Centrumet är en satsning av Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service samt palliativ vård och ASIH inom primärvården.  

– Vi vill samla all utveckling i Sverige och få med alla forskare för att arbeta med barncancerpatienterna. Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre (SUHCCC) ger en spjutspets åt den här utvecklingen. I Sverige har det blivit ett mycket tätare samarbete mellan laboratorier och kliniker. Det påverkar utvecklingen på ett väldigt positivt sätt. Alla inom barncancerområdet arbetar med patienten och det skapar ett stort engagemang, säger David Gisselsson Nord.  
 
Fakta - Så analyseras ett vävnadsprov vid barncancer 

  • Första steget för att analysera barncancer är att använda ett vävnadsprov och analysera det i mikroskop. Digital patologi används för att förstora upp detaljer i vävnadsproverna. 
  • Om vävnaden innehåller tillräckligt många cancerceller är nästa steg att göra en helgenomsekvensering, det vill säga avläsning av hela arvsmassan. Sedan görs avancerade analyser med hjälp av speciella dataprogram och experter.  
  • Flera positiva effekter finns med analys av arvsmassan. 15 procent av cancerpatienterna har en ärftlig eller ny mutation som ibland kan ge högre risk för cancer om den finns även hos nära släktingar som exempelvis syskon.
  • I dag överlever mer än 85 procent av alla barn med en cancerdiagnos. Ungefär 350 barn drabbas av cancer i Sverige varje år.