• Ann-Sofie Leufstedt och Marianne Landgren

    Ann-Sofie Leufstedt och Marianne Landgren

Bättre stöd till barn och unga när region och kommuner samarbetar

För barn och unga som behöver vård och omsorg spelar det ingen roll var den som ger vården jobbar. För att få till ett tätare samarbete och en sömlös vård, samverkar Region Skåne och kommunerna i sydöstra Skåne nu på nya sätt.

För att skapa en sömlös vård för barn och unga samlas nyanställda medarbetare i sydöstra Skåne till en gemensam introduktionsdag. Under dagen träffas kommun- och regionanställda, knyter kontakter och lär sig mer om varandras verksamheter. Målet är att främja samverkan över myndighetsgränser och skapa större förståelse för varandras verksamheter, något som gynnar barn och ungdomar i sydöstra Skåne. 

– Det underlättar samverkan och ökar förståelsen för allas professioner och förutsättningar. Vi har samma mål och syften. Men ibland förstår vi kanske inte det. En dag som denna hjälper till att öka den förståelsen, säger Veronica Persson, kurator vid Bup Ystad, som var med på den senaste introduktionsdagen. 

Problem ledde till lösning 

Idén till dagen har sitt ursprung i en dålig SIP, samordnad individuell vårdplan, där förväntningarna var olika hos medarbetarna i regionen och kommunen. För att skapa större förståelse för varandras verksamheter, uppdrag och förutsättningar genomfördes en samverkansdag med kommunen. Detta spreds till andra kommuner som också ville ha liknande dagar. Då insåg man att ett mer samlat grepp behövdes.

– Detta gör att det blir bättre för barnen och ungdomarna. Vi samverkar bättre och förståelsen ökar för att vi har ett gemensamt tänk och att vi går åt samma håll, säger Caroline Ivarsson, kurator Bup Första linjen, Ystad. 

Konceptet sprider sig 

Konceptet kommer i höst även att anordnas för medarbetare som jobbar med vuxna patienter i sydöstra Skåne.

– Vi ser vikten av denna typ av dag inom verksamheter där flera vårdgivare och aktörer är involverade, exempelvis vid beroende. Så till den dagen kommer bland annat Vuxenpsykiatrin, Habiliteringen, Laro, Maria-mottagningen, utredare och behandlare kring beroende inom kommunen, anhörigkonsulenter, personliga ombud samt primärvården att delta, säger Ann-Sofie Leufstedt, enhetschef på Habiliteringsmottagningar Ystad, som sitter med i den grupp som anordnar dagen. 

Knyter kontakter

Att ses fysiskt och träffa kollegor i andra verksamheter leder till bättre samarbete framöver. 

– Många tycker att det är bra och givande att få träffa medarbetare från de verksamheter de ska samverka med. Man knyter kontakter och upplever att det sedan är lättare att ta kontakt med de olika verksamheterna, säger Ann-Sofie Leufstedt,  

Fakta samverkansdag för nyanställda

  • Till samverkansdagen bjuds nyanställda som arbetar inom kommunal och regional verksamhet inom barn- och ungdomsverksamheter i sydöstra Skåne, det vill säga kommunerna Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn och Ystad.
  • Deltagarna jobbar inom Barnhälsovården, Psykologmottagning barn- och föräldrahälsan, Barn- och elevhälsan, Socialtjänsten, LSS, Barn- och ungdomspsykiatrin (Bup), Första linjen samt Habiliteringsmottagning barn och unga.