ambulans med öppen sidodörr

Ambulans och vårdutrustning skänks till Ukraina

Region Skåne skänker en akutambulans och utrustning till det krigsdrabbade Ukraina. Bland annat skickas ett stort antal kompletta, portabla utrustningar för patientövervakning och hjärtstart.

En ambulans från Region Skåne är nu på väg till Ukraina. Bilen är fylld med utrustning som inte längre används i Skåne, men som fortfarande fungerar och kan rädda liv. Framför allt handlar det om ett stort antal utrustningar för patientövervakning med EKG och hjärtstart.  

Kommer till nytta

– Vi är i slutskedet av att uppgradera både ambulansfordonen och patientövervakningen. Det känns bra att den kan komma till nytta i Ukraina, i stället för att vi säljer bil och utrustning, säger Nicklas Jakobsson, fordonsansvarig inom ambulanssjukvården i Region Skåne. 

Allt utrustning är testad för att säkerställa att den är fullt fungerande. 

Samarbete med hjälporganisationer 

Sammanlagt handlar det om en akutambulans och cirka 110 utrustningar för patientövervakning, inklusive förbrukningsmateriel, till exempel de pappersremsor som behövs för att skriva ut EKG, elektroder att sätta på bröstet vid patientövervakning, batterier och batteriladdare. I den här omgången skickas 20 utrustningar och ytterligare 90 skickas i höst. 

Samarbete med organisationer

Utöver det skickas bland annat utrustning för bröstkompressioner, väskor och ett antal laryngoskophandtag (inklusive förbrukningsmateriel) som används för att skapa fria luftvägar. 

Förare från organisationen Blågula Bilen kör ambulansen till Ukraina. Den utrustning som inte får plats i bilen kommer att köras till Ukraina i lastbilar av organisationen Solögat Chamania.