• En man och fyra kvinnor, vissa i vårdkläder, på rad. Tittar in i kameran.

    Frank Örnfeldt Svensson, läkare, Tanja Rissannen, barnmorska, Louise Körkkö, sjuksköterka, Malin Eriksson, sjuksköterska, Ida Lindström, anestesisjuksköterska, alla Centralsjukhuset Kristianstad.

Allt att vinna på självsedering

Istället för att bli sövd på vanligt vis, kan patienter på gynmottagning på Centralsjukhuset Kristianstad ge sig själv avslappnande läkemedel genom att trycka på en knapp. Med så kallad självsedering får patienten precis lagom med sömnmedel.

– Man styr det själv som patient genom att trycka på en knapp. För varje knapptryck får man en förutbestämd dos. Du trycker tills du har den effekt som du själv tycker är behaglig, säger Ida Lindström, anestesisjuksköterska vid centraloperation på Centralsjukshuset Kristianstad, CSK.

Under hösten har hon som sektionsavsnarig för gyn varit involverad i arbetet för arbetet med att få igång självsedering på sjukhusets gynmottagning. Tillsammans med kollegor har hon arbetat tätt ihop med mottagningssköterskorna på gynmottagningen så att de så småningom självständigt kan arbeta med det som kallas självsedering.

Ungefär som lustgas

– Det är ett mellanting mellan att sova och vara vaken. Med hjälp av sömnmedel försätter man patienten i en medvetandesänkning. Det kallas för komfortsedering och gör ett obehagligt ingrepp lite mer hanterbart. Det finns grader från att man är helt vaken till att man är helt sövd, säger Sara Widén, områdeschef anestesi och operation CSK, som varit drivande för hela projektet. 

Vid självsedering används propofol, vilket är samma medel som används vid vanlig sövning med hjälp av anestesisjuksköterska. Vid självsedering används en sprutpump intravenöst. Ida Lindström liknar effekten vid lustgas, där patienten andas in gasen så länge hen behöver det. Smärtstillande får patienten innan ingreppet och genom lokalbedövning under tiden.

Kortar operationskön

Den 9 december genomfördes det första ingreppet med hjälp av självsedering på gynmottagningen. Än så länge finns Ida Lindström eller någon av hennes kollegor med för att handleda medarbetarna på gynmottagningen, men under våren är det tänkt att de ska bli helt självgående. I en tid då det råder stor brist på anestesisjuksköterskor, ger det både en frihet och möjlighet, menar Sara Widén.

– De här patienterna har tidigare fått vänta på sin operation eftersom det är brist på anestesisjuksköterskor. Dels ökar man tillgängligheten på gynmottagningen, dels frikopplar vi oss själva och ökar kapacitet på centraloperation.

Nöjda patienter

Den som hellre vill bli sövd på vanligt sätt erbjuds naturligtvis det, men då blir väntetiden längre. En förutsättning för att kunna få sitt ingrepp med självsedering är också att man måste kunna kommunicera med vårdpersonalen.

Förutom att patienterna får komma till snabbare, är återhämtningen inte lika lång efter självsedering.
– Patienten ger sig själv en mer anpassad dos, kommer tillbaka till full kapacitet snabbare och kan gå hem snabbare, säger Sara Widén.

Patienterna är minst lika nöjda som medarbetarna.
– De allra flesta har väntat väldigt länge. Patienterna är lyriska, de är verkligen så tacksamma, säger Ida Lindström.
Hon berättar att det finns de som varit tveksamma till självsederingen, men som blivit väldigt positivt överraskade.
– Det finns de som har rekommenderat det till sänggrannen på sjukhuset och sagt ”ta knappen”, säger Ida Lindström och skrattar.

Fakta självsedering

  • Självsedering lämpar sig för mindre ingrepp, men även obehagliga undersökningar, som skopier av olika slag och gynundersökningar. Det kan också användas vid mycket smärtsamma omläggningar.
  • Den substans som används på gynmottagningen på CSK är propofol, men det går också att använda blandningar med smärtstillande medel.
  • Varje gång patienten trycker på knappen, kommer en förbestämd dos propofol, men det finns ett tak för hur mycket av medlet patienten kan ge sig själv.
  • Självsedering används på flera håll i Region Skåne och förhoppningen är att fler verksamheter inom CSK ska börja arbeta med metoden.