Kvinnlig läkare tittar in i kameran

Vårdcentralen – sök hit i första hand

Genom din vårdcentral får du hjälp med stort och smått. Det är hit och till 1177 du i första hand vänder dig om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Du får snabbare den vård du behöver om du söker rätt direkt.

– Här möter jag alla typer av patienter. Dels de med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar, men hit kommer man även med akuta och halvakuta åkommor, säger Veronica Milos Nymberg, specialistläkare i allmänmedicin på Vårdcentralen i Laröd.

På vårdcentralen får du en första bedömning av dina besvär. Hit kan du söka dig med lättare skador som en stukad fot, om ett sår behöver sys, men också för vanliga sjukdomar, äldrevård, barnsjukdomar och psykisk ohälsa. Visar det sig att du behöver annan typ av vård så får du hjälp att komma vidare till andra specialister.

Att komma till vårdcentralen

När du kommer till vårdcentralen har du ofta redan pratat med en sjuksköterska i telefon. Precis som på andra ställen i vården görs alltid en prioritering utifrån hur akuta dina besvär är. Det gör att du ibland bokas in samma dag, andra gånger efter ett par veckor eller ännu längre fram.

– Vi är måna om att man inte ska behöva träffa många olika läkare, och att man ska känna den läkare man kommer till. Men när det gäller enklare åkommor vill många hellre ha en snabb bedömning och då kanske man träffar en läkare man inte känner sedan tidigare, säger Veronica Milos Nymberg.

Nå vårdcentralen online

Är du listad på en offentligt driven vårdcentral, så når du chattjänsten Primärvården Skåne online via vårdcentralens webbsida. Den bemannas av en sjuksköterska som snabbt kan få överblick över dina behov och ge råd och stöd, eller boka in dig på ett digitalt läkarbesök.

– Är läget mindre akut så kontakta oss gärna via e-tjänsterna på 1177.se, där man alltid får svar inom tre dagar. Det gäller särskilt om man behöver förnya recept eller boka en tid, så slipper du sitta i telefonkö. Egentligen behöver du bara ringa om det är akut, alltså om du behöver hjälp samma dag, säger Veronica Milos Nymberg.

När vårdcentralen är stängd

Har du medicinska problem som inte kan vänta och din vårdcentral har stängt? Ring då en kvälls- och helgmottagning direkt eller ring din vårdcentral som vanligt. Då blir du hänvisad vidare till en kvälls- och helgmottagning som din vårdcentral samarbetar med.

– Är du orolig men inte har akuta besvär så sätt dig inte och vänta på akuten. Det är bara för den som har olidlig smärta eller har väldigt akuta tillstånd. Under sommaren är akuten dessutom ofta väldigt belastad, säger Veronica Milos Nymberg.

Fler akuttider under sommaren

På sommaren håller många vårdcentraler sina kalendrar så öppna som möjligt för akuta och halvakuta besvär. Man förstärker även med extra jourlinjer på kvälls- och helgmottagningar och ser till att vårdcentralerna och sjukhuset snabbare kan nå varandra för råd och stöd.

– Är det så att du behöver vård och det inte finns tider så kan vårdcentralen vid behov hänvisa till akuten. Vi har en fantastisk sjukvård när det behövs, inte minst när det är riktigt illa. Men vi ska utnyttja resurserna rätt, sök dig därför i första hand till vårdcentralen när du blir sjuk eller skadar dig, säger Veronica Milos Nymberg.

När du behöver vård vänd dig alltid i första hand till 1177.se eller ring 1177 på telefon för vägledning och råd. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

Så söker du vård i Skåne (1177.se)
När du ringer 1177 (1177.se)
Vårdcentralen i Skåne (1177.se) 
Kvälls- och helgmottagningen (1177.se)