Två kvinnliga fysioterapeuter klädda i vita sjukvårdskläder framför en vägg täckt av murgröna

Utökad kompetens på akutmottagningen

Sedan en tid tillbaka jobbar fysioterapeuterna Petra Häkkinen och Josefine Johansson på akutmottagningen i Kristianstad. Tanken är att tillföra kompetens och kunna starta arbetet redan på akuten.

De flesta akutmottagningar i Skåne har sedan tidigare fysioterapeuter som arbetar tillsammans med läkare, sjuksköterskor och övrig personal. Nu har även akutmottagningen i Kristianstad detta.

– Oavsett om en patient går hem eller till en avdelning så startar fysioterapeuternas bedömning eller åtgärd redan på akutmottagningen, säger Elin Nilsson, enhetschef verksamhetsområde Rehabilitering vid Centralsjukhuset Kristianstad, CSK.

Kortare väntetider

Genom att ha en fysioterapeut på plats på akuten, vill verksamheten få till ett bättre patientflöde och kortare väntetider.
– Syftet är att tillföra en kompetens med fysioterapeuterna på akutmottagningen som ska kunna triagera antingen enskilt eller tillsammans med övriga yrkeskategorier. Vi vill förstärka vårdprocessen redan på akutmottagningen, säger Elin Nilsson.

Breddad kompetens

Mobiliseringar och specifik träning är något som fysioterapeuterna vanligtvis hanterar på sjukhusavdelningarna. Med sina erfarenheter från bland annat ortopedin samarbetar Petra och Josefine med alla läkare på akutmottagningen och gör allt från bedömningar, hanterar oklar smärta, andning och yrsel.

– Petra har lång erfarenhet från primärvården och av att triagera. Josefine har jobbat på infektion, neurologen och på ortopeden. De kompletterar varandra väldigt fint, säger Elin Nilsson.

Positiv omväxling

Petra Häkkinen och Josefine Johansson är glada över bemötandet från kollegorna på akutmottagningen och att få vara med om den här förändringen tillsammans. De delar på en heltidstjänst.
– Det är spännande, roligt och omväxlande. Samtidigt är det en fördel att vara två, kunna hjälpa varandra och utvecklas ännu mer. Personalen har varit väldigt positiva, välkomnande och de tycker att vi är efterlängtade. De ringer om alla möjliga saker, både undersköterskor, läkare och sjuksköterskor och det är roligt, säger båda.

Patienterna nöjda

Caroline Nilsson, verksamhetschef på akutmottagningen, ser flera fördelar med att ha fysioterapeuter på plats på akutmottagningen.
– Vi är oerhört glada över att ha fått Petra och Josefine till oss. Kompetensen från fysioterapeuterna är ett viktigt komplement till den medicinska kompetensen och omvårdnadskompetensen. Utvärderingar har visat att patienterna är mer nöjda och att arbetsmiljön är bättre för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, så vi ser det här som något väldigt positivt, säger hon.