Ta kontroll över din blåsa

Urininkontinens är ett mycket vanligt besvär. För många är det ett mindre problem, men för en del kan det påverka det vardagliga livet. Då är det bra att veta att det finns gott om hjälp för att återta kontrollen över blåsan.

– Man ska inte behöva anpassa hela livet efter sina urinläckage, men det är inte alltid så lätt att komma till rätta med det här på egen hand. Därför är det viktigt att man tar hjälp av någon som kan guida en till att minska besvären och bättre hantera sin inkontinens, säger Elin Werius, fysioterapeut och uroterapeut på gynekologimottagning Malmö.

Kanske bara hälften söker vård

Omkring 10 procent av alla kvinnor i 40-årsåldern och 25 procent av alla i 80-årsåldern har besvär med urininkontinens. Uppskattningsvis är det bara hälften av alla med besvär söker vård.

– Vissa tycker att det är jättejobbig, att det är pinsamt och att det är något man behöver gå runt och dölja. Samtidigt finns det många som idag är väldigt öppna kring sin inkontinens. De har bestämt sig för att inte låta den vara ett hinder i vardagen, säger Elin Werius.

Viktigt att utreda besvären

Den vanligaste formen av inkontinens hos yngre kvinnor är ansträngningsinkontinens. Den innebär att man har svårt att hålla tätt exempelvis när man hostar, nyser, hoppar eller lyfter tungt. Det här är besvär som är vanliga efter att man har fött barn, men kan även bero på långvarig förstoppning, extremt tung träning, övervikt eller kronisk hosta.

Hos äldre kvinnor är det mer vanligt med trängningsinkontinens. Den gör att man plötsligt kan känna sig väldigt kissnödig och får svårt att hålla sig.

– Det här är bara två exempel som man dessutom kan ha en kombination av. Eftersom det finns fler olika typer av inkontinens så är det bra att söka sig till vårdcentralen om man har besvär. Då får man hjälp att ta reda på vad problemen beror på, så att man kan få rätt typ av hjälp. För det finns så mycket hjälp att få, säger Elin Werius.

Behandling och hjälpmedel

Du kan själv påbörja bäckenbottenträning, exempelvis med hjälp av en app som ger instruktioner och påminnelser om bäckenbottenträning. Men det kan vara svårt att få till träningen rätt och här kan en sjukgymnast hjälpa dig.

På vårdcentralen finns ofta en inkontinenssjuksköterska eller uroterapeut som utreder och behandlar dina blåsbesvär. Läkemedel och operation kan även hjälpa beroende på vilken typ av urinläckage du har.

Dessutom finns det gott om hjälpmedel som gör livet lättare när man lever med inkontinens. Förra året hanterade Region Skåne 170 000 beställningar på olika inkontinenshjälpmedel från 48 000 invånare. 

Mer information om urininkontinens finns på 1177.se
Mer information om bäckenbottenträning finns på 1177.se
Mer information om hjälpmedel vid inkntinens finns på 1177.se