Stor vilja att donera sjukvårdsmaterial till Ukraina

Viljan att donera sjukvårdsmateriel är stor i Region Skåne. Hittills har sjukvården donerat undersökningshandskar, ortopediskt operationsmaterial och röntgenutrustning.

Behoven av sjukvårdsmaterial är stort i krigets Ukraina. Region Skåne bidrar med att samordna och skicka material till sjukhus, fältsjukhus och äldrevård. Det finns framförallt stora behov av förbandsmaterial och sårvård, men även inkontinensskydd inom äldreomsorgen.  

Region Skåne beslutade tidigt att samordna donationerna regionalt. En central funktion, det så kallade Styrtornet, infördes och alla beslut om bistånd ska godkännas av ekonomidirektören. Allt för att arbetet ska kunna ske på ett koordinerat sätt. 

Stor vilja att donera

Viljan att donera material har varit stor bland Region Skånes verksamheter.  

– Det finns många initiativ och en stor vilja att hjälpa till. Många hör av sig och säger: Detta kan vi avvara, finns ett behov? Vi donerar inte sådant som inte efterfrågats eller som vi har behov av själv, säger Cecilia Nilsson, huvudansvarig för Styrtornet.  

Styrtornets uppdrag är att matcha förfrågningar från Ukraina med material som Region Skåne kan avvara. Förutom att ta emot förslag på donationer från den egna organisationen har Styrtornet kontakt med externa aktörer. Det kan vara både stora frivilligorganisationer och mindre, enskilda initiativ, som vill hjälpa till. Genom organisationerna med kontakter på plats får Region Skåne listor om hur behoven ser ut i Ukraina.

Material som sjukvården kan avvara

Först gör Styrtornet en samlad bedömning om de efterfrågade artiklarna behövs i den egna verksamheten. Därefter ombeds verksamheterna inventera om de kan avvara materialet. Det kan exempelvis handla om att man beställt för mycket material som verksamheten inte hinner förbruka. Eller att man gått över till en ny modell av utrustning och därför inte behöver den gamla.  
 
Följande material har Region Skåne skickat hittills: 

  • Röntgenutrustning som inte längre behövdes när man gått över till ny modell, från Sus, Skånes universitetssjukvård.  
  • 10 000 undersökningshandskar. Produkterna köptes in under pandemin och finns kvar i beredskapslagren från pandemin, mer än vad Region Skånes eget beredskapslager behöver. 
  • Ortopediskt operationsmaterial, från Sus, Skånes universitetssjukvård. Det handlar om fixeringsmaterial för att fixera frakturer (bland annat benskruvar, stag och bäckenramar). Donationen består av äldre material som verksamheten inte längre har behov av. 

För Cecilia Nilsson och kollegorna i Styrtornet gäller det att så exakt som möjligt matcha efterfrågan med donationerna.  

– Grunden är att vi inte skickar sådant som inte efterfrågats. Vi gör inte det här för att bli av med grejor utan för att det finns behov. I vissa fall kan vi erbjuda utgångna produkter. Men då är vi transparenta och informerar mottagaren som får bedöma om man ändå vill ta emot. Vi skickar inte material som gått ut för flera år sedan, säger Cecilia Nilsson.  

Matcha behov och tillgång

Den senaste tiden har förfrågningarna om material ökat. När väl behov och tillgång är matchat och beslut finns på plats går leveranserna snabbt iväg, via hjälporganisationerna. 

– Det är klart att det känns motiverande att ha ett viktigt uppdrag som förhoppningsvis gör skillnad för människor, säger Cecilia Nilsson. 

En hel den förfrågningar rör läkemedel, men där finns ett nationellt beslut att samordna donationerna. Regionerna kan och får inte skänka läkemedel. Det är MSB och Läkemedelsverket som äger frågan om läkemedelsdonationer.  

Region Skånes arbete med anledning av kriget i Ukraina - Region Skåne (skane.se)