Person i visir håller upp ett provrör mot kameran

Smittspridningen mattas av i Skåne

Smittspridningen av covid-19 ökar fortfarande något, men inte i samma omfattning som i början av sommaren. Detsamma gäller antalet som vårdas med covid-19 på de skånska sjukhusen: ökningen har mattats av.

– Man ska vara medveten att man fortfarande kan smittas av covid-19. De flesta som insjuknar blir lindrigt till måttligt sjuka, men man ska ha respekt för att det fortfarande finns de som riskerar att bli allvarligt sjuka om de smittas, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Efter att ha minskat under våren börjande smittspridningen åter att öka i månadsskiftet maj, juni – i Skåne liksom i resten av landet.  Därefter har antalet smittade kontinuerligt ökat, om än från låga nivåer.

Mindre virus i avloppsvattnet

Under förra veckan (vecka 27) vårdades 161 personer med covid-19 på de skånska sjukhusen. Det är ungefär lika många som under föregående vecka. Bland dem som provtas, ligger andelen positiva på samma nivå som för två veckor sedan.  Och mängden covidvirus som uppmätts i avloppsvatten vid Sjölundaverket har nu sjunkit rejält sedan föregående vecka. Det kan tyda på att smittspridningen nu håller på att avta.

Eva Melander säger att vi nu befinner oss på en platå och att vi alla måste hjälpas åt för att smittspridningen inte ta fart igen. Hon påminner därför om några av de regler som gällt sedan pandemins start:

  • Om man insjuknar med symtom som kan vara covid-19 är det fortsatt viktigt att stanna hemma så att man inte riskerar att smitta andra som har hög risk för att få allvarlig sjukdom av covid-19.
  • Undvik att träffa äldre och riskgrupper vid minsta symtom som skulle kunna vara covid. 
  • Tvätta händerna med tvål och vatten eller använd handsprit beroende på vad som är möjligt.

Ny vaccinationsomgång startar i september

I höst rekommenderas alla över 65 år att ta ytterligare en dos covidvaccin, en så kallad höstdos. Detta oavsett hur många doser man fått tidigare. Allt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Rekommendationen om tre doser till alla mellan 18 och 64 år kvarstår. De som ändå önskar ta en fjärde dos kommer att bli erbjuden detta.

Region Skåne planerar att starta vaccinationerna den 1 september. Tidbokningen öppnar cirka en vecka innan dess, med möjlighet att kunna boka tid direkt på 1177.se. Vaccination kommer att vara möjligt både på vårdcentralerna och hos de upphandlade vaccinatörerna.

För den som ännu inte har tagit de doser man hittills blivit rekommenderad finns möjlighet till det hela sommaren på både vårdcentraler och hos upphandlade vaccinatörer.