Skånska barn hjälper till att lösa gåtan med diabetes typ 1

Hittills har 2 528 skånska barn deltagit den stora internationella forskningsstudien TEDDY om diabetes typ 1. Därmed har de bidragit till ny kunskap om den svåra folksjukdomen – och på sikt till att hitta behandlingar som förebygger och botar.

TEDDY-studien är ett forskningsprojekt som försöker ta reda på vad det är som gör att barn får diabetes typ 1. Totalt har 8 667 barn från fyra länder deltagit i studien sedan starten 2004.

– Det här barnen har bidragit extremt mycket till att öka vår förståelse av sjukdomen, säger Markus Lundgren, diabetesforskare vid Lunds universitet och barnläkare vid Centralsjukhuset i Kristianstad.

Kräver livslång behandling

Varje dag får två till tre barn diagnosen diabetes typ 1 i Sverige. I Skåne finns det drygt 1 000 barn under 18 år som lever med sjukdomen. Det finns ingen bot mot diabetes som kräver livslång behandling med insulin. Däremot har de hjälpmedel som finns för att hantera sjukdomen blivit mycket bättre de senaste åren. Sensorer som kontinuerligt mäter blodsockret och halvautomatiska insulinpumpar gör det lättare att leva med diabetes.

Men Markus Lundgren och hans forskarkollegor hoppas att de i framtiden ska hitta behandlingar som bromsar, botar och till och med förebygger diabetes typ 1.

Ta reda på vad som orsakar diabetes typ 1

Grundfrågan för forskarna är vad som orsakar diabetes typ 1. Man vet att en stor del av befolkningen har förhöjd ärftlig risk att få sjukdomen. Men av dessa är det bara en liten del som utvecklar diabetes under sin livstid. De barn som deltar i TEDDY-studien tillhör alla den del som har en förhöjd risk. Genom att följa dessa barn – från födseln fram till 15 års ålder – hoppas forskarna kunna identifiera miljöfaktorer som kan trigga igång diabetes typ 1. 

En sådan misstänkt faktor är enterovirus, en grupp virus som normalt ger harmlös magtarmsjukdom.

– Genom att vaccinera mot enterovirus skulle man i så fall kunna förebygga att barn i riskgruppen utvecklade diabetes typ 1. I USA finns långt gångna planer på sådana vaccinationer.

Markus Lundgrens och hans forskarkollegor undersöker även andra behandlingar som skulle kunna förebygga eller bromsa utveckling av sjukdomen hos de barn som har förhöjd risk att få diabetes typ 1. Det handlar bland annat om ge insulin via munnen till små barn för att på sätt bygga upp deras tolerans mot insulin. Men också om försök med att ge laktobaciller för att förhindra den autoimmuna reaktion som gör att kroppen slutar tillverka eget insulin.

Framtida behandlingar mot sjukdomen

Även om det ännu inte finns något som botar den allvarliga sjukdomen, finns det mycket lovande forskning som i framtiden kan ge mer effektiva behandlingar och kanske till och med förebygga diabetes typ1. Och detta mycket tack vara den data som samlats från deltagarna i TEDDY, framförallt via de blodprov som barnen regelbundet lämnat genom åren.

Markus Lundgren beskriver datan från TEDDY som en guldgruva, inte bara för diabetesforskningen, utan för forskningen om barnhälsa i stort.

– Här finns massor av data, om allt från barnfetma till miljögifter, fysisk aktivitet och vanliga virusinfektioner i olika länder.

Fakta/ diabetes typ 1 och TEDDY- studien

  • Vid typ 1-diabetes förstör det egna immunsystemet kroppens insulinproducerande celler.
  • TEDDY-studien vill ta reda på vilka omgivningsfaktorer som bidrar till att diabetes typ 1 utvecklas hos barn. TEDDY står för The Environmental Determinants of Diabetes in the Young eller på svenska Omgivningsfaktorers betydelse för uppkomst av diabetes hos barn.
  • Studien genomförs i Skåne, Finland, USA och Tyskland. Totalt har 8667 barn gått med i studien, varav 2 528 finns i Skåne.
  • TEDDY-studien startade år 2004 och ska pågå till år 2025.
  • Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Källa: Medicinska fakulteten vid Lunds universitet

Barnens blodprover ökar kunskapen om hur typ 1-diabetes utvecklas (Vetenskap och hälsa)

Teddy-studien (Lunds universitet)

Diabetes typ 1 hos barn (1177.se)