Skåne börjar vaccinera mot apkoppor

Skåne har som en av de tre storstadsregioner fått tillgång till vaccin mot apkoppor. "Vi räknar med att kunna börja vaccinera denna vecka", säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Sverige har tilldelats en begränsad mängd vaccin som kan användas mot apkoppor. Folkhälsomyndigheten har därför beslutat att tillgängligt vaccin skall prioriterats för personer som har exponerats för viruset.

Skydda personer med hög risk

– Vaccinet kommer att ges till personer som har haft nära kontakt med någon som har konstaterats smittad. Syftet med vaccinationerna är att skydda personer med högst risk att utveckla sjukdom och att minska smittspridningen, säger Per Hagstam.

I Sverige är apkoppor klassad som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att det finns tydliga rutiner för testning, smittspårning och förhållningsregler till de som testats positivt.

Kommer att kontaktas av sjukvården

I samband med smittspårning runt ett konstaterat fall av apkoppor kommer man att identifiera vilka som har haft nära kontakt med en smittad och därmed vara aktuella för vaccination. Dessa kommer då att kontaktas av sjukvården och erbjudas vaccin. I dagsläget är vaccinet mot apkoppor inte tillgängligt för andra personer i allmänheten som önskar vaccinera sig.

Begränsat antal vaccindoser mot apkoppor till exponerade personer (Folkhälsomyndigheten.se)