"Sjuksköterskor är tränade att se hela människan"

"Att vara sjuksköterska är det bästa yrkesvalet jag har gjort". Det säger Anna Brostedt, chefsjuksköterska på Centralsjukhuset Kristianstad, CSK. Idag, på sjuksköterskans dag, berättar hon om sitt arbete.

– Vi måste alla gemensamt arbeta med att hitta tydliga karriärvägar för våra sjuksköterskor. Så att de stannar kvar inom vården och får uppleva det som jag upplever - att vara sjuksköterska är det bästa yrkesvalet jag har gjort, säger Anna Brostedt.

Hon är chefsjuksköterska på Centralsjukhuset Kristianstad, CSK, en arbetsplats som hon valde för drygt 30 år sedan som nyutexaminerad sjuksköterska. 

– Valet att bli sjuksköterska har jag aldrig ångrat, tvärtom känner jag en stolthet och en glädje att jag valt just det yrket och den arbetsplats som CSK är för mig.  

Vad gör en chefsjuksköterska? 
– Mitt viktigaste uppdrag är att vara ett stöd till verksamheterna i allt som rör patientsäkerhet och i vårdutvecklingsfrågor. Jag har också uppdraget för hur vi tar med våra patienters och anhörigas resurser i arbetet med förändringar och utveckling.  

Är det någon särskild del i ditt uppdrag som du brinner extra för?  
– När jag får möjlighet att träffa medarbetare i olika roller. Det är i mötena det blir synligt vilka frågor som är viktiga och vad vi behöver arbeta med att förändra och förbättra. Jag brinner också för när jag får möjlighet ha dialog med våra patienter och höra deras berättelser om vården vi ger. Och hur vi kan göra den bättre.  

Vad tänker du är den största utmaningen för vården framöver? 
– Att få våra medarbetare att känna att det arbete de gör är bland det viktigaste arbeten som finns. Att vi alla bidrar till att våra invånare ska kunna få ett bättre liv och en bättre hälsa.  

På vilka sätt tror du att sjuksköterskornas yrkesroll kan stärkas?  
– Att på olika sätt bidra till att sjuksköterskorna förstår att dom är viktiga och att deras kompetens behövs för att vården till våra invånare ska bli den bästa. I vårt yrke blir vi utbildade och tränade att se hela människan, inte bara sjukdomen eller skadan. Var patienten befinner sig i livet, vilka behov hen har och företräda patienten när hen inte har möjlighet att själv eller med hjälp av anhöriga göra detta. 

Fakta/ sjuksköterskans dag

  • Den 12 maj är det internationella sjuksköterskedagen som firas till minne av Florence Nightingale, den första moderna sjuksköterskan (född 12 maj 1820).
  • Sjuksköterskor är den största yrkesgruppen i Region Skåne med drygt 10 000 medarbetare.