Närbild på tråg med vaccinationssprutor

Region Skåne vaccinerar flyktingar från Ukraina

Ett av våra mobila vaccinationsteamen kommer från och med den här veckan att erbjuda vaccination på flyktingboendet i Arlöv.

Till en början erbjuds vaccination under tre dagar i veckan, men planeras att kunna utökas till alla dagar i veckan och fler platser.

– Det finns sedan tidigare rutiner för hur vi vaccinerar och registrerar den som inte har svenskt personnummer. De här insatserna sker i gott samarbete med Migrationsverket, kommuner och Länsstyrelsen. Syftet är att göra det lättare för människor som flytt från Ukraina att få information och tillgång till kostnadsfri vaccination mot covid-19, säger Anna Lindén , vaccinsamordnare i Region Skåne.

Vaccinationsmottagningarna är förberedda

Erbjudandet om vaccination mot covid-19 gäller såväl den som är ovaccinerad som den som behöver kompletterande doser. Utöver de mobila teamen är samtliga vaccinationsmottagningar förberedda på att ta emot och erbjuda vaccination på plats för människor som har flytt från Ukraina.