Närbild på sprutor i tråg

Region Skåne erbjuder nyanlända gratis vaccination mot mässling

Vuxna nyanlända, bland annat från Ukraina, som har otillräckligt skydd mot mässling ska erbjudas kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund, så kallad MMR-vaccination.

Erbjudandet gäller från och med idag, den 6 maj, och beslutet fattades på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde igår.

– Frågan om vaccination mot mässling har aktualiserats eftersom vi nu har en situation där stora grupper av människor kommer samtidigt och bor tillsammans. Då finns det en risk för spridning av sjukdomar som är lätta att förebygga genom vaccination, säger Per Hagstam, biträdande smittskyddsläkare. 

Farlig sjukdom

Behov av vaccination kan avgöras i samband med hälsoundersökning av nyanlända eller vid annan vårdkontakt.  Sedan tidigare erbjuds barn under 18 år kostnadsfri komplettering av vaccinationsskydd efter att de kommit till Sverige.

– Mässling är en livsfarlig sjukdom som tar livet av många personer världen över. I andra länder finns det inte en hög täckningsgrad och därför vill vi i Region Skåne agera för att säkerställa att fler nyanlända vaccinerar sig för att rädda både liv och hälsa, säger Gilbert Tribo (L), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Viktigt för folkhälsan

Mässling är en luftburen smitta som riskerar att ge utbrott framför allt om många människor är ovaccinerade. Sjukdomen kan ge allvarliga komplikationer hos den som drabbas. Ukraina har på senare år haft flera stora mässlingsutbrott och bara under 2019 rapporterades 57 000 nya fall. Utbrotten tyder att de kan finnas luckor i mässlingsskyddet hos framför allt den vuxna befolkningen.

Vaccination bästa skyddet

– Självklart ska vår solidaritet med flyktingarna från krigets Ukraina också innefatta MMR-vaccination. Det vinner alla på. Vaccination är det bästa sättet att skydda både sig själv och andra mot allvarliga sjukdomar, och det gäller inte bara covid, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

 – Vaccination är en av de allra viktigaste åtgärderna för en god folkhälsa och för att förhindra sjukdom, det har räddat miljoner liv genom historien. Med rörlighet mellan länder där vaccinationsmöjligheterna ser olika ut är det glädjande att vi kan på detta sätt bidra till ökad folkhälsa och ett gott skydd för alla i samhället, säger Anna Mannfalk (M), regionråd och förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden