• Två kvinnor, vårdpersonal, i en sjukhuskorridor. Tittar in i kameran.

    Andrea Borgström, verksamhetschef för gynekologi och obstetrik och Ulrika Klemets, läkare på Gynekologimottagning Kristianstad.

Operationer på gynmottagningen ger kortare köer

Om ett ingrepp inte bedöms vara akut kan väntan på operationstid bli lång. För att korta köerna har gynekologimottagningen på Centralsjukhuset Kristianstad byggt om ett undersökningsrum till operationssal.

– Det här är inget nytt och har gjorts på flera håll i Sverige. Men på CSK är gynmottagningen först ut, säger Ulrika Klemets, läkare på Gynekologimottagning Kristianstad.

Avlasta operationsavdelningen och korta köerna

Bakgrunden till satsningen är att köerna till operation byggts upp till följd av pandemin. Många medarbetare från operation och anestesi fick då bemanna det så kallade covid-IVA. Flera av gyn-verksamhetens patientgrupper fick stå tillbaka, då icke akuta operationer periodvis ställdes in.
– Även om tillståndet inte är elakartat eller farligt innebär väntan stora konsekvenser och lidande för den enskilda kvinnan, säger Ulrika Klemets.

Målet att avlasta

På vägen mot att börja operera på gynmottagningen har man hela tiden haft ett nära samarbete med anestesi- och operationsverksamheterna. Förutom att kunna erbjuda gyn-patienterna vård, har målsättningen varit att kunna avlasta såväl operationssalar som operations- och anestesipersonal.
– Nu bidrar vi till att fria salarna på operationsavdelningen för de patienter som verkligen måste opereras där, till exempel canceroperationer, säger Ulrika Klemets.

Några i månaden

Dock är inte alla patienter eller patientgrupper lämpliga för operation på mottagningen. Det finns vissa begränsningar kring narkos och därför görs en första bedömning av narkosläkare. 
– Men det finns ändå tillräckligt många patienter för att vi ska kunna operera några gånger i månaden, säger Ulrika Klemets.

Spännande med ny kompetens

För medarbetarna på mottagningen innebär förändringen nya arbetssätt och behov av kompetensutveckling, framför allt inom narkos. På operationerna är alltid en anestesisjuksköterska med.

– Det finns ett stort driv och engagemang bland medarbetarna, vilket gjort att omställningen gått snabbt. De tycker att det är roligt och spännande med ny kunskap, säger Ulrika Klemets.

Avdramatiserad situation för patienten

Det finns alltså många vinster med det nya arbetssättet, men vad säger patienterna?

– Patienterna som vi opererat är väldigt nöjda. De upplever ökad trygghet i att komma till oss i en sedan tidigare bekant miljö med bekanta ansikten, säger Ulrika Klemets.

Ekonomiska vinster

Även om det kostar att bygga om lokaler och kompetensutveckla finns det ekonomiska vinster med omställningen, eftersom man inte behöver utnyttja de dyrare operationsresurserna.

– Ambitionen framöver är att även kunna operera urininkontinens på mottagningen. Största målsättningen är att snabbare kunna hjälpa vissa utsatta grupper, säger Ulrika Klemets.