Leveranser av nya andningshjälpmedel har kommit igång

I början av året började Philips leverera andningshjälpmedel som ska ersätta apparater som har en defekt. Det är en stor mängd apparater som ska bytas ut och man räknar med att arbetet kommer att ta tid.

– Apparaterna har börjat levereras vilket är positivt, men leveransschemat är preliminärt. Det finns en osäkerhet i kontinuiteten eftersom de första leveranserna inte kommit helt enligt plan. Efter leverans återstår det ett stort arbete med att individmärka och distribuera apparaterna till olika mottagningar, säger Pia Andersson, samordningsansvarig i Region Skåne för ärendet.

När de nya apparaterna når mottagningarna, ska dessa i sin tur kontakta de personer som man förskrivit andningshjälpmedel till och göra nya inställningar av mjukvara i apparaten före utbytet. 

Information per brev 

Region Skåne har tidigare i olika omgångar skickat ut brev till de personer som man vet använder de defekta andningshjälpmedlen. Det har varit svårt att veta att alla verkligen har nåtts av informationen, då det berör väldigt många CPAP-användare. I vissa fall kan det vara väldigt länge sedan man haft kontakt med sin vårdgivare. 

– För många pågår säkert en väl fungerande behandling, men för en del personer kan det också vara så att de för länge sedan slutat att använda sin förskrivna apparat av olika anledningar. Vi önskar ju att få tillbaka all utrustning som kan behöva bytas ut så att vi vet att det inte finns defekta apparater i omlopp, säger Martin Hultén, chefläkare psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. 

Kontakta mottagning eller vårdcentral

Den som vet med sig att den inte fått brev med information och inte heller tagit del av information via media eller 1177.se, men använder eller är passiv innehavare av ett berört andningshjälpmedel, bör kontakta mottagningen som skrev ut hjälpmedlet. Det går också bra att vända sig till närmsta vårdcentral. 

De apparater som ska bytas ut är: 

  • Philips CPAP 
  • Philips Bi-Level PAP 
  • hemrespiratorer från Philips Respironics 

Byte av andningshjälpmedel från Philips i Skåne (1177 Vårdguiden)