Lägesbild Region Skånes sommarplanering

Inför varje sommar ser Region Skåne över hur hälso- och sjukvård på bästa sätt ska bedrivas under sommaren. Inför årets semesterperiod finns det utmaningar, samtidigt som vården ska vara tillgänglig för alla som behöver.

Inför stundande sommar handlar förberedelserna om att gemensamt samordna rekryteringar av sommarvikarier utifrån verksamheternas olika behov. Region Skånes olika verksamheter har nära samarbete och samverkar både inom och mellan verksamheter för att säkerställa att rätt resurser finns på rätt plats vid rätt tid.

– Det ger oss en bättre bild över tillgängliga resurser och var dessa bäst gör nytta. Alla i Skåne kan känna sig trygga med att få den vård man kan tänkas behöva även under sommaren, säger Pia Lundbom hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Vårdcentralerna kommer att ha öppet som vanligt. Dessutom har många även digitala mottagningar öppna såväl kvällar som helger. Tillsammans med 1177.se och möjligheten att ringa 1177 kan den som behöver råd få hjälp med hur och när man ska söka vård.

Sammanhängande semester

– Precis som andra år är det här en process som drog igång redan kring jul. Den fortsätter sedan hela vägen genom sommaren. Alla i Skåne ska få tillgång till den vård de behöver samtidig som våra medarbetare ska kunna få semester och välbehövlig återhämtning efter pandemin. Vi arbetar tillsammans över gränserna och har ett starkt fokus på en god arbetsmiljö under hela året, Alf Jönsson, regiondirektör.

Region Skåne utgår från att alla medarbetare ska erbjudas fyra veckors sammanhängande semester. Det finns sedan tidigare möjlighet till särskilda ersättningar för den som exempelvis flyttar sin semester, men är något som används med försiktighet eftersom så många som möjligt ska kunna få vila och återhämtning.

– Att flytta semester kan naturligtvis innebära en risk att inte få tillräckligt med återhämtning, även när det är medarbetarens eget val. Det är något vi som arbetsgivare måste vara mycket uppmärksamma på, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård.

Förvaltningsgemensam förlossningsplan

Inför sommaren har Region Skåne identifierat särskilda utmaningar inom förlossningsvården och därför finns en förvaltningsgemensam handlingsplan för förlossningsverksamheten i sjukvårdsförvaltningarna. I ett första skede handlar det om att genom samordning och samarbete avlasta förlossningsavdelningen i Malmö.

– Det gör vi genom samverkan mellan förlossningsverksamheterna i Skåne. Exempelvis genom att planerade kejsarsnitt och igångsättningar samordnas för att avlasta förlossningsavdelningar där det behövs, säger Marie Ekberg, chefläkare Skånes universitetssjukhus.

En annan konkret förändring är att gravida i Landskrona råds att föda i Helsingborg samt att gravida i Höör-Hörby råds att föda i Kristianstad. Dessutom har förlossningskompetenta barnmorskor från offentliga och privata barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar erbjudits arvodespass inom kvinnosjukvården.

Följs under hela sommaren

Prognosen för vårdbehovet i Region Skånes alla verksamheter kommer att se ut följs upp löpande under hela sommaren.

– Genom att våra verksamheter hjälper varandra att samordningen vården kan vi se till att varje resurs används på bästa sätt under sommaren, säger Pia Lundbom.