Information till personer som har flytt till Sverige

I Region Skånes uppdrag ingår att erbjuda vård till den som flyr hit från krig och förföljelse. På 1177.se finns samlad information om vilken vård man har rätt till och hur man söker den.

Den som kommer till Sverige och Skåne som flykting behöver kunna få en samlad bild av hur vården fungerar här. På 1177.se samlar Region Skåne och resten av Sveriges regioner information om hälsa och vård. Här finns information om hur vården fungerar i Sverige och vilken vård som erbjuds till den som flyr från krig och förföljelse.  

All information på 1177.se är faktagranskad och uppdateras efterhand. Just nu pågår ett arbete, både nationellt och regionalt, med att ta fram information till alla som flyr hit. Eftersom många kvinnor och barn nu kommer till Skåne finns ett prioriterat behov av att översätta information som handlar om kvinnors och barns hälsa.  

Översatt information på 1177.se 

På 1177.se finns nu översatta texter på ukrainska och ryska om bland annat hur vården fungerar i Sverige, om vaccination mot covid-19 och råd om man blir sjuk i covid-19. Många som kommer hit har dessutom kunskaper i engelska.

Texter på ukrainska (1177.se) 
Texter på ryska (1177.se)  
Texter på engelska (1177.se)   

Exempel på fler texter som kommer att översättas till engelska, ukrainska och ryska:  

  • Om vilken vård som erbjuds till de som kommer hit och vad den vården kostar.
  • Om råd till dem som mår dåligt efter skrämmande händelser.
  • Om besök på barnmorskemottagningen och att föda barn. 

Texterna kommer även att finnas på lättläst och vissa av texterna översätts också till arabiska, farsi, somaliska och tigrinja.