Profilbild på gravidmage

Fler barnmorskor förstärker Skånes förlossningsverksamhet

Bemanningen inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus i Malmö har förstärkts tack vare att barnmorskor från andra verksamheter i Region Skåne kommer in delar av sommaren eller tar extrapass.

– Vi räknar med att den sammanlagda kapaciteten räcker till men kräver i större utsträckning än vanligt ett tätt samarbete i regionen. Vi önskar att alla som kommer igång i sin förlossning alltid ringer till förlossningsavdelningen så att vi kan hjälpa till att lotsa rätt så att alla får det stöd de behöver, säger Pia Teleman, verksamhetschef för kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus.

Arbetar tillsammans

Sedan tidigare har olika åtgärder vidtagits för att minska trycket på förlossningsavdelningen i Malmö. Förlossningsavdelningen i Ystad håller ett förlossningsrum mer än planerat öppet under sommaren. Gravida kvinnor i Malmö erbjuds lediga tider för planerade kejsarsnitt och igångsättningar i resten av Skåne. Gravida i Landskrona råds att föda i Helsingborg medan gravida i Höör-Hörby råds att föda i Kristianstad.
Sedan i slutet av maj hålls dagliga möten med representanter från Region Skånes förlossningsavdelningar för att koordinera arbetet.

Ystad populärt

De vidtagna åtgärderna kommer att påverka förlossningsavdelningarna i Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad som kommer att ta emot kvinnor som annars skulle ha fött i Malmö.

– Vi vet dessutom att vi varje sommar har ett antal kvinnor från andra delar av landet, till exempel Stockholmsområdet, som gör ett aktivt val att föda i Ystad. Man ska vara medveten om att födande kvinnor i större utsträckning än tidigare somrar kan bli hänvisade till att föda på andra sjukhus i regionen, säger Marie Ekberg, chefläkare på Skånes universitetssjukhus som haft i uppdrag att samordna det förvaltningsgemensamma arbetet.

Arbete startade i våras

I våras inleddes ett förvaltningsgemensamt arbete i regionen då det stod klart att förlossningsavdelningen på Skånes universitetssjukhus i Malmö inte har tillräckligt många barnmorskor i sommar för att möta behovet. Syftet med arbetet var att säkerställa bemanning och kompetens inom mödra- och förlossningsvården i Region Skåne under sommarperioden.

Genom det förvaltningsgemensamma arbetet har ett femtontal barnmorskor från andra verksamheter anmält sig för att ta extrapass på förlossningsavdelningen inom kvinnosjukvården i Malmö.
– Vi är väldigt tacksamma för de insatser som alla barnmorskor gör för att hjälpa till att förbättra situationen i sommar. Det kommer att hjälpa en bra bit på vägen och göra stor skillnad för de födande kvinnorna men det kommer att behövas fler insatser för att kunna hålla tio förlossningsrum öppna på förlossningsavdelningen i Malmö vilket var vårt mål, säger Marie Ekberg.

Behövs ytterligare förstärkning

Arbetet fortsätter nu för att förstärka bemanningen ytterligare under de perioder och tider under sommaren där bemanningen ännu inte är tillräcklig.
– Vi har en dialog med medarbetarna på förlossningsavdelningen och hoppas att fler kan tänka sig att ta extra arbetspass. Alla behöver så väl sin ledighet och vi fortsätter arbetet för att på olika sätt avlasta förlossningsavdelningen, säger Pia Teleman.

Fakta - Förvaltningsgemensamt arbete angående förlossningsvården i sommar

  • På förlossningsavdelningen i Malmö har cirka 25 barnmorskor slutat av olika anledningar sedan våren 2021, utan att ha kunnat ersättas.
  • Alla enheter i regionen har svårt att bemanna sommartid och även andra enheter saknar barnmorskor.
  • För att säkra förlossningsverksamheten i sommar har företrädare för sjukvårdsförvaltningarna i regionen (Skånes universitetssjukvård, Skånes sjukhus nordost, Skånes sjukhus nordväst samt primärvården) tagit fram en gemensam handlingsplan.