Kvinnlig läkare med stetoskop runt halsen tittar in i kameran.

Därför kan väntan på akuten kännas lång

Region Skånes akutmottagningar är till för människor som är så sjuka eller skadade att de behöver vård omedelbart. Ofta handlar det om svåra trafikolyckor, hjärtinfarkter, blodproppar, allvarliga infektioner.

På akuten kan det handla om liv och död – och därför får den med störst behov alltid hjälp först.

– Här på akuten tar vi emot de som är svårast sjuka. Vi finns här för att snabbast möjligt ge vård när tillstånd är livshotande och tidskritiska. Är dina symtom inte så allvarliga är det nästan alltid bäst att börja med att kontakta din vårdcentral eller 1177. Då slipper du vänta länge hos oss och akutens resurser kan användas där de verkligen behövs, säger Katarina Lockman Frostred, läkare specialiserad i akutsjukvård på akuten i Helsingborg. 

Till akuten åker du när dina symtom utvecklats snabbt och påverkar ditt allmäntillstånd. Det gäller särskilt för dig som är äldre, eftersom risken för de flesta allvarliga tillstånd ökar med stigande ålder.

Sjukast får hjälp först

På akutmottagningen träffar du en sjuksköterska eller läkare som gör en bedömning av dina symtom och din sjukhistoria. Oftast kontrolleras och följs även din temperatur, syresättning, puls och blodtryck.

– Detta är ett sätt för oss att se till att du får den vård du behöver, men också för att vi ska kunna ta hand om alla som kommer hit i rätt ordning. Alla är nog överens om att en hjärtinfarkt ska tas hand om innan mindre skavanker, som kanske bättre tas om hand på vårdcentralen, säger Katarina Lockman Frostred.

På akuten prioriteras alltid den som är sjukast och mest skadad först, därför får personalen ofta får avbryta arbetet med en patient för att hjälpa en som är sjukare.

– Det gör att den som sökt akutvård för ett lindrigare tillstånd kan få vänta ganska länge på en akutmottagning och troligen blir hänvisad vidare till en vårdcentral. Får du vänta lite längre är du helt enkelt inte bedömd som den sjukaste på akuten just då, säger Katarina Lockman Frostred.

Kortare väntan när du söker rätt vård

På akutmottagningar görs sällan utredningar av kroniska sjukdomar eller tillstånd där det inte är bråttom att få fram en diagnos.

– För de flesta sjukdomar är det bäst att vända sig till 1177 och vårdcentralen. Där finns allmänläkare som i Sverige är specialister, precis som sjukhusläkarna. De har en bredare kunskap än de läkare som specialiserat sig på ett organ eller en viss del av kroppen och vet hur du skall utredas vidare och hur man startar behandling för olika tillstånd, innan det kanske blir dags för dig att träffa en specialist på sjukhuset, säger Katarina Lockman Frostred.

Längre väntan på sommaren

Lång väntan kan också bero på när på dygnet du söker vård och om du har sökt vård på rätt ställe. På natten är bemanningen glesare än under dag och kväll. Under semesterperioden är det dessutom färre än vanligt i tjänst på akuten, eftersom även sjukvårdspersonal behöver sin semester.

– På sommaren har vi färre vårdplatser än vanligt öppna runt om i Skåne. Därför går det inte alltid att få vårdplats direkt till patienter som behöver läggas in på vårdavdelningar. Det gör att patienter som behöver mycket resurser kan bli kvar på akuten längre än vanligt, vilket också bidrar till att allt tar lite längre tid, säger Katarina Lockman Frostred.

När många som inte har behov av akutvård söker sig till akutmottagningarna blir belastningen tung. Därför är det viktigt att alla som behöver vård söker den på rätt ställe och inte vänder sig till akuten för sådant som snabbare och bättre hanteras på vårdcentralen eller via 1177. 

– Just nu försöker vi och alla andra akutmottagningar i Region Skåne klara sommaren tillsammans. Läget är mycket tufft men vi klarar vårt grunduppdrag – bara vi får fokusera på det – det vill säga de akut sjuka, säger Katarina Lockman Frostred.

När du behöver vård vänd dig alltid i första hand till 1177.se eller ring 1177 på telefon för vägledning och råd. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

När du ringer 1177 (1177.se)
Vårdcentralen i Skåne (1177.se)
Akutmottagningar i Region Skåne (1177.se)