vaccinering av överarm.

Därför är dos tre så viktig

En tredje dos vaccin ger ett bättre skydd mot sjukdom och minskar risken att sprida smittan vidare.

– Omikron-varianten har visat sig ha lättare att komma förbi både naturlig immunitet efter genomgången infektion och immunitet efter vaccination. En tredje dos har visat sig skydda bättre både mot att smittas av omikron och att smitta andra, säger Per Hagstam, vaccinsamordnare och biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Blir mindre smittsam

Två doser covid-19 vaccin ger ett bra skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19 men skyddet avtar successivt ju längre tiden går. Genom att fylla på med en tredje dos, efter fem till sex månader, förstärks skyddet ytterligare och man blir mindre smittsam om man smittas med covid-19.

–  Förutsatt att du har tillfrisknat helt från covid-19 kan du ta din tredje dos. Även om viss immunitet uppstår vid en infektion är det oklart hur längre denna finns kvar, så ta din tredje dos när du har möjlighet är min rekommendation, säger Per Hagstam.