Människor på en gågata i Malmö i sommarväder.

Covid-19 ökar i Skåne

Sedan en dryg månad ökar covid-19 i Skåne, om än från en låg nivå. För att minska risken för smittspridning i vården rekommenderar Region Skåne munskydd för medarbetare som arbetar nära patienter.

Med start vecka 22 har Skåne haft ett ökat antal fall av covid-19. Provtagning sker av medarbetare och patienter i vård och omsorg. I förra veckan visade sig 27,4 procent av de bland medarbetarna som testades ha covid-19.

Med anledning av ökningen rekommenderar Vårdhygien att de medarbetare som arbetar patientnära bär munskydd. Även den som ska besöka en inneliggande patient rekommenderas munskydd.
– Vi måste se till att minimera risken att bli smittad i vården. Det gäller både besökande, personal och patienter, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Ny variant ökar

Den ökning av covid-19 som sker i hela landet och även i många europeiska länder, beror troligtvis på virusvarianten BA.5, en undergrupp till omikronvarianten, enligt Folkhälsomyndigheten.
BA.5 är troligen mer smittsam än andra förekommande varianter av viruset, men verkar inte orsaka svårare sjukdom eller vara mer dödlig än sina föregångare. Enligt Folkhälsomyndigheten tyder mycket på att de vacciner som finns mot covid-19, ger ett bra skydd även när det gäller sjukdom orsakad av BA.5.

Enkelt att vaccinera sig

– Precis som tidigare är det viktigt att vaccinera sig och att stanna hemma vid symtom. Vaccinet stoppar inte smittan, men det lindrar symtomen. För att få ett fullgott skydd är det viktigt att ta alla de rekommenderade doserna, säger Eva Gustafsson.

Det är gratis att vaccinera sig och det är enkelt att boka tid för vaccination.

Stanna hemma vid symtom

På 1177.se går det att läsa mer om covid-19 och vad man ska tänka på om man blir sjuk. Det viktigaste är att stanna hemma vid symtom som skulle kunna tyda på covid-19.
– Har man luftvägssymtom, så ska man agera som om man har covid-19. Man ska stanna hemma från jobb, fritids och sociala aktiviteter. Covid-19 är fortfarande en sjukdom som vi ska ha stor respekt för, säger Eva Gustafsson.                                         

Fakta

  • Vecka 22 konstaterades 80 fall av covid-19 i Skåne. Sedan dess har det skett en ökning varje vecka till 330 fall vecka 25.
  • Andelen positiva PCR-tester har under samma period, från vecka 22 till vecka 25, ökat från cirka 10 procent till cirka 25 procent hos patienter och medarbetare. Patienter från 10 procent till 22,5 procent och medarbetare från 7 procent till 27,4 procent.
  • Från och med februari provtas enbart patienter och medarbetare i vård och omsorg.

Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering om covid-19 (folkhalosmyndigheten.se)

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)