Clowner ger stöd till barn som flytt krig

Ett par dagar i veckan får Migrationsverkets transitboende i Malmö besök av clowner från Kulturakrobaterna. Där möter de barn som flytt kriget i Ukraina med musik, trolleri, jonglering, akrobatik och humor.

– Vi strävar efter att skapa en atmosfär där barnet känner att det kan uttrycka sina känslor samt att clownerna lyssnar och förstår. Vi hoppas att vårt arbete ska hjälpa såväl barnen som deras anhöriga att förstå sin tillvaro. Vi vill ge dem stöd att möta de krav och påfrestningar de ställs inför och skapa en känsla av tillräcklighet och meningsfullhet, säger Lars Flygare från Kulturakrobaterna och initiativtagare till besöken.

Kommunicerar utan ord

Konst och kultur har en förmåga att öppna upp och bygga broar mellan människor. Detta gäller inte minst för clownen, som kommunicerar utan att använda ord. ”Simsalabim” betyder samma sak på ukrainska som på svenska och det kroppsspråk som clownerna använder är universellt. 

– Barn är specialister på att i leken skapa rum som upplevs som verklighet och som därmed blir verkliga. Rum som det är möjligt att stiga in i och som det går att välja att lämna. Barn har en fantastisk förmåga att skapa helhet och meningsfullhet i nuet, säger Lars Flygare.

Utgår från barnkonventionen

Besöken arrangeras med stöd från Region Skåne och utgångspunkten i clownernas arbete är FN:s barnkonvention. Där det bland annat fastslås att alla barn har samma rätt till fritid, lek, rekreation samt fritt deltagande i det kulturella och konstnärliga livet. Det individuella mötet står här i centrum och anpassas efter det enskilda barnets resurser och behov av lekfullhet, fantasi och drömmar. 

De individuella mötena kompletteras med mer gruppinkluderande och föreställningsliknande upplevelser. Allt handlar dock om barnens förväntningar och behov. Mellan besöken har barnen även möjlighet att hålla kontakt med clownerna med brev, kort och olika digitala kanaler. 

Region Skåne stöttar kulturaktörer

Metoden att arbeta med barn på flykt vid Migrationsverkets boenden utvecklades 2015-2016, då ett stort antal flyktingar kom till Sverige från Syrien. Kulturakrobaternas arbete med såväl barnen från Ukraina som med barnen från Syrien bedrivs med stöd från Region Skåne. Stödet till Kulturakrobaterna är ett av flera sätt som Region Skåne stöttar kulturaktörer med anledning av Rysslands krig mot Ukraina.