Beställ insulinpumpar och sensorer via e-tjänst

Sedan ett halvår tillbaka är det möjligt att beställa diabeteshjälpmedel via 1177.se. Dessa hjälpmedel kunde tidigare endast beställas via telefon och den nya e-tjänsten gör nu vardagen enklare för diabetiker i hela Skåne.

– Tidigare kunde det ringas in nästan 4000 beställningar på diabetesprodukter i månaden. Men nu behöver man inte längre anpassa sig efter våra telefontider, istället kan du göra din beställning dygnet runt, när det passar dig själv bäst, säger Anna Pärlemar, områdeschef Region Skånes Order och Logistik på Hjälpmedel.

Nås genom 1177.se

Den nya e-tjänsten är en av många tjänster som Skånes invånare nu når genom att logga in på 1177.se. För diabetiker handlar det om att man ibland behöver beställa nya pumpar som ger kontinuerlig tillförsel av insulin eller sensorer som mäter blodsockret. Men andra grupper kan även beställa andra förskrivna förbrukningsvaror så som inkontinenshjälpmedel och speciallivsmedel.

Stort antal samtal

Över ett helt år kan Region Skånes hjälpmedel ta emot upp emot 170 000 telefonsamtal med beställningar av olika förbrukningsprodukter. Utvecklandet av e-tjänster är en viktig del i att göra administreringen smidigare för Region Skånes medarbetare samtidigt som det fyller ett behov som ofta efterfrågas.

– E-tjänsterna underlättar vardagen för många och vi ser att fler och fler upptäcker fördelarna i att använda dessa. De gör oss mer tillgängliga samtidigt som vår service anpassas efter beställarens villkor, säger Anna Pärlemar.

Beställ hjälpmedel för behandling av diabetes i Skåne (1177.se)