Ambulanssjuksköterska framför en ambulans

Ambulansen räddar liv när läget är akut

Ambulansen finns till för dig när du behöver vård redan under färden till en akutmottagning. Men det kan även handla om att ditt läge inte är stabilt och behöver hållas under uppsikt under transporten.

–  Det här är världens bästa jobb. Jag vet aldrig hur dagen kommer att bli eller vem jag kommer att möta. Ena stunden är vi i en bastu i ett kallbadhus, andra gången i en båt, på ett slott, restauranger eller på ett flygplan. Vi är överallt, säger Linda Rollgard, ambulanssjuksköterska på ambulansen i Helsingborg.

Närmsta bil åker på larmet

Ambulansen kör till den som behöver vård akut, som vid hjärtstopp, trafikolyckor, stroke, frakturer och andra akut uppkomna tillstånd. I Skåne åker alltid den närmsta bilen på larmet, vilket innebär att en ambulans kan få köra i stora delar av Skåne under ett pass.

– Ibland får vi larm när vi är långt ifrån våra hemdistrikt, men är vi närmsta bil just då så är det vi som åker. Det kräver att vi har bra lokalkännedom och kan välja lämplig väg för att ta oss till patienten, något som inte alltid är en självklarhet då alla inte bor på lättillgängliga adresser, säger Linda Rollgard.

När situationen är akut

När någon behöver akut vård är tiden oftast den kritiska faktorn. Genom att snabbt vara på plats och ge rätt vård kan liv räddas. Vid större skador eller sårskador kan det handla om att snabbt få in den skadade till ett operationsbord. Vid misstänkta hjärtinfarkter gäller det att starta behandling redan i ambulansen.

– Utifrån situationen gör vi alltid vårt bästa för att hjälpa redan på plats. Tyvärr är vi inget sjukhus på hjul men vi gör så mycket vi kan för att patienten ska vara så stabil som möjligt om patienten behöver köras in till exempelvis en akutmottagning, säger Linda Rollgard.

Bedömning på plats

Ibland är det tveksamt om den som ringt 112 behöver ambulansen för att ta sig in till rätt vårdinrättning. Då görs en bedömning på plats. Den görs utifrån samtal med den som söker vård, men också utifrån förutsättningarna att själv ta sig in, med sjuktransport, egen bil eller taxi. Behöver man åka in till akuten, vårdcentralen, eller räcker det med egenvård och kan stanna hemma?

– Det kan hända att vi hamnar hos patienter som har haft ont under längre tid, det vill säga icke akut uppkomna tillstånd. Då kan vår bedömning bli att man får vända sig till vårdcentralen eller 1177 för vård och råd. Man ska inte ringa 112 bara för att det är lång väntetid på hos 1177 eller vårdcentralen. 112 är något som ska användas i sista hand och när situationen är akut, säger Linda Rollgard.

Ökad belastning under sommaren

Under sommaren är många delar av hälso- och sjukvården mer ansträngd än annars, då även vårdpersonal behöver ta semester. Det gör att belastningen ökar även på ambulanserna. Dels får de fler turer då det sker fler olyckor än annars, men de kör även fler transporter mellan sjukhusen, som då har ett tätare sammabete kring vårdplatser.  

– Det sker mycket olyckor till exempel i samband med trädgårdsarbete, men också med cyklar och elskotrar, där många kör utan hjälm. Jag förstår att det lätt blir att man ringer till 112 när man mår dåligt och förväntar sig att en ambulans ska komma direkt. Det är viktigt att vi hjälper dem som behöver det mest först, då får man ha lite tålamod om det blir något längre väntetider, säger Linda Rollgard.

När du behöver vård vänd dig alltid i första hand till 1177.se eller ring 1177 på telefon för vägledning och råd. Vid livshotande tillstånd ring alltid 112.

Vad händer när du ringer efter en ambulans i Skåne? (1177.se)
Så söker du vård i Skåne (1177.se)
När du ringer 1177 (1177.se)
Vårdcentralen i Skåne (1177.se) 
Kvälls- och helgmottagningen (1177.se)