sjukhuspersonal

Lägesuppdatering covid-19, den 6 april: Viktigt hålla nere och fortsätta minska smittspridningen

Smittspridningen av covid-19 fortsätter att vara stabilt i Skåne. Antalet fall minskade något under förra veckan och bland de äldre och i vården finns mycket få fall. Ett gynnsamt läge som det är viktigt att slå vakt om.

I Skåne syns en lätt minskning av antalet rapporterade fall mellan vecka 12 och vecka 13. Det genomsnittliga antalet rapporterade fall av covid-19 per dag ligger just nu strax under 500.

Antalet patienter som vårdas med covid-19 har ökat något under påskhelgen, både på IVA och på vanlig vårdavdelning. Den kommande veckan får utvisa om det är en ökning som kommer att hålla i sig eller inte.

– Vi har alltså fortsatt ett smittläge i Skåne som vi ska vara rädda om. I de flesta svenska regioner ses en kraftigare ökning av antalet fall i samhället och påverkan på vården är stor. Därför måste alla, både skånska invånare och tillresande, respektera de råd och regler som gäller, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Minskningen av antalet fall är särskilt i åldersgrupperna 10-19 år, men en minskning ses också hos barn 0-10 år. Antalet 70 år och äldre som insjuknar är fortsatt lågt och på äldreboendena är det bara enstaka fall. Däremot ökar antalet fall i åldrarna 40-59 år.

Idag öppnar bokningen för LSS-brukare

Nu kan du som har stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning boka tid för vaccination mot covid-19. Telefonbokningen öppnar idag och pågår fram till mitten av april. Alla skåningar inom denna grupp har i dagarna fått ett brev med information om vilket telefonnummer de ska ringa för att boka tid och hur vaccinationen går till.
Vaccinationerna påbörjas i vecka 16 på sjukhusens vaccinationsmottagningar runt om i Skåne. Alla, som har stöd enligt LSS eller har beslut om assistansersättning, beräknas kunna få sin första vaccindos under maj.

Mer på 1177.se - Bokning av vaccination mot covid-19 för dig som har stöd enligt LSS

Se upp för bedrägeriförsök

Det har kommit till Region Skånes kännedom att äldre personer har blivit utsatta för bedrägeriförsök av uppringare som säger sig vilja ordna med vaccination. De skåningar som erbjuds vaccination just nu, får ett personligt brev med ett erbjudande om att boka tid för vaccination. Brevet har Region Skåne som avsändare och innehåller även en hälsodeklaration att fylla i och ta med när man ska vaccineras. Vården uppmanar aldrig att man ska identifiera sig med bank-id över telefon.

 

På Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror över vaccinationer, provtagningar, sjukdomsfall och sjukhusbeläggningar.