Viktigt att yngre skåningar kommer till skott

Smittspridningen minskar och över 75 procent av skåningarna har fått första dosen vaccin. Men i de yngre åldersgrupperna är det många som ännu inte har kommit till skott.

Flera tecken pekar nu åt rätt håll. Förutom att många har vaccinerat sig, har smittspridningen gått nedåt under flera veckor.
– Antalet fall har minskat rejält. Den trenden började för några veckor sedan. Nu ser vi en kontinuerlig minskning i andelen positiva, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Trots att restriktionerna släpps nästa vecka, så är inte allt som vanligt. Man ska fortsatt vara uppmärksam på symtom, den som har symtom ska stanna hemma och även den som är vaccinerad ska provta sig vid symtom.

– För den som inte är fullvaccinerad gäller dessutom att man ska hålla avstånd till andra människor. Man ska särskilt tänka på att inte utsätta sköra grupper och äldre för smitta, säger Eva Melander.

Vaccinationsstart för 12-15-åringar i oktober

Under vecka 41 påbörjas vaccinationen av barn i åldrarna 12 till 15 år i skolorna.
– Vaccinationen kommer att genomföras av vårdcentralerna, i nära samarbete med skolorna och Skånes kommuner. Vi inkluderar givetvis även friskolor och särskolor, säger Maria Landgren, vaccinationssamordnare.
Ett intensivt arbete pågår nu för ordna allt praktiskt runt vaccineringen i samverkan mellan vårdcentraler och Skånes omkring 600 skolor.

För att ytterligare påminna om vikten av att vaccinera sig mot covid-19, får alla skåningar mellan 16 och 40 år snart hem ett vykort i brevlådan. Vykortet är också en inbjudan till drop-in-vaccinering på samtliga skånska vårdcentraler som samtliga har öppet för vaccination lördagen den 16 oktober 9-16. Men redan nu går det att boka tid för vaccinering på vårdcentralerna.
– Men man behöver inte vänta till den 16 oktober, det är ju en hel månad dit, boka in dig direkt och vaccinera dig nu! säger Alf Jönsson, regiondirektör.

Finns där människor finns

Från och med denna vecka tar vårdcentralerna över ansvaret för vaccinationerna. Den som vill boka tid ska alltså vända sig till sin vårdcentral. Dessutom finns flera olika möjligheter att vaccinera sig på olika drop-in-mottagningar runt om i Skåne.
– Vi jobbar fortfarande aktivt med uppsökande verksamhet. Vi har vaccinerat på MFF-match, på förskolor, i moskén. Vi tittar hela tiden på var vi kan vara, var det är många människor, säger Maria Landgren.